Rigmor Isehaug, seksjonssjef for vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Varslerens nærmeste leder ble truet med «personellmessige følger»

Også seksjonsleder Rigmor Isehaug ble bedt om å holde seg unna Monika-saken, avslører hun til Politiforum. Hun beklager at ikke Robin Schaefer ble hørt tidligere.

Publisert Sist oppdatert

Seksjonsjefen på vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, stiller seg bak varsleren Robin Schaefer.

– Jeg har hele tiden støttet Schaefers politifaglige argumenter, sier Isehaug.

Hun berømmer Schaefer for å ha forsøkt å ta opp saken tjenestevei.

– Fra han tok opp med meg behovet for å se på saken på nytt nyttårsaften 2013, har vi vært enige om at det ville være best for saken om dette ble håndtert innad i politiet, uten at det kom ut i media. Både politistasjonssjefen og jeg støttet hans politifaglige argumenter både skriftlig og muntlig. Dette gikk til sakens påtaleansvarlige og videre til visepolitimester og politimester, sier Isehaug.

Hun opplevde imidlertid å ikke bli hørt.

– Etter instruks er jeg en av dem som blir varslet når det skjer drap og alvorlige hendelser i politidistriktet. Jeg har som hovedregel tilgang til saker der mine medarbeidere er involvert, da vi ofte avgir ressurser. Dette til tross, opplevde jeg personlig at argumentene fra Schaefer, støttet av blant annet stasjonssjefen og meg, ble overprøvd av Sidsel Isachsen som påtaleansvarlige i saken, sier Isehaug.

Personellmessige følger

Isehaug sier hun via sin overordnede, politistasjonssjef Olav Valland, ved to anledninger tidlig i 2014 ble gjort oppmerksom på at påtaleansvarlig hadde uttrykt at Schaefer og Isehaugs innblanding burde få personellmessige følger - dersom de ikke sluttet å blande seg i saken. Hun ble ikke veldig bekymret av den grunn.

– Når vi etter flere henvendelser, der jeg støttet Schaefer, fikk en klar ordre via stasjonssjefen fra visepolitimesteren om å be Schaefer holde seg unna, fulgte også jeg ordren. Jeg følte jeg sto ganske maktesløs i å følge opp det som videre skjedde, blant annet fordi jeg ikke lenger hadde tilgang til saken, sier Isehaug, uten at hun ønsker å utdype hvordan hun ikke lenger hadde tilgang til saken.

– Jeg oppfatter at Schaefer mener jeg burde ha gjort mer, og jeg har forståelse for hans frustrasjon, fortsetter Isehaug.

Hun bedyrer at deres motivasjon hele tiden har vært å få belyst saken fullt ut på en best mulig måte.

– Dette har ligget tungt på mange av oss som har hatt befatning med denne saken.

Hun har formidlet dette i sitt avhør hos Spesialenheten for politisaker.

Berømmer Schaefer

Allerede i en e-post til påtaleansvarlig Isachsen den 6. januar 2014 foreslo Isehaug at saken ble oversendt Kripos for taktisk gjennomgang. Dette forslaget gjentok hun med støtte fra politistasjonssjef Valland flere ganger senere.

– Men ingenting ble tilsynelatende gjort, før bistandsadvokaten fikk informasjon fra Schaefer og det hele etter hvert eksploderte i media, sier Isehaug.

Hun understreker at Schaefer hele veien har hatt full politifaglig støtte for sine fremstøt for at etterforskningen skulle gjenopptas.

– Jeg vil berømme Schaefer for det pågangsmot og den styrke han har vist i saken. Så lenge saken var under behandling hos Riksadvokatens arbeidsgruppe og hos Spesialenheten, har jeg valgt å ikke kommentere saken offentlig. Men nå er det viktig at det blir kjent hva som egentlig har skjedd. Vi hadde håpet at notatene fra Schaefer var tilstrekkelig for at saken ble gjenopptatt, men det skjedde altså ikke før media satte søkelys på saken, sier Isehaug.

Benekter trussel

Når Politiforum konfronterer politiinspektør Sidsel Isachsen med beskyldningene om at hun overfor politistasjonssjef Valland skal ha uttrykt at det «burde få personellmessige følger» dersom ikke blant annet Isehaug sluttet å blande seg inn i Monika-saken, kommer svaret på e-post:

– Dette medfører ikke riktighet.

– Hva var grunnlaget for at Isehaug ble skjermet fra etterforskningsdokumentene i Monika-saken fra våren 2014?

– Saken er skjermet for alle som ikke har tjenstlige behov - det vil si er involvert i etterforskningen, svarer politiinspektør Sidsel Isachsen på e­-post, via kommunikasjonsrådgiver Gry Halseth.

Politistasjonssjef Olav Valland ønsker ikke å gi noe intervju i saken.

– Men jeg bekrefter opplysningene som Rigmor Isehaug har gitt i intervjuet med Politiforum. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen ytterligere kommentar, fordi det er en del av den uavklarte varslingssaken, sier politistasjonssjefen, som er Isehaugs nærmeste overordnede.

Powered by Labrador CMS