Hos Politiets utlendningsenhet på Tøyen brukes det mye overtid. Første halvår i år var det brukt like mye overtid som i hele fjor.
Hos Politiets utlendningsenhet på Tøyen brukes det mye overtid. Første halvår i år var det brukt like mye overtid som i hele fjor.

Varsler om økonomisk ukultur i Politiets utlendingsenhet

I et brev til ledelsen i PU varsler hovedverneombudet om stor overtidsbruk i lederstillinger.

Publisert Sist oppdatert

I et brev fra Hovedverneombudet (HVO) i PU, som Politiforum har fått tilgang til, varsles PU-ledelsen om det som omtales som «økonomisk ukultur». Først og fremst skal det dreie seg om at ansatte i lederstillinger får utbetalt store summer i overtidstillegg.

Det står i brevet:

«Det har over tid utviklet seg en økonomisk ukultur i virksomheten. Dette kan ha sin bakgrunn i at pengestrømmen ser ut til å være uendelig. Svært mange er på jakt etter pengene, og mulighetene for det er så absolutt til stede.»

Som eksempel på denne ukulturen brukes to seksjonssjefer og én prosjektansatt i PU. De to seksjonssjefene skal i løpet av de første fem månedene i 2015 ha fått utbetalt henholdsvis 176.000 og 146.000 kroner i overtidstillegg. Prosjektlederen, som var ansatt for å se nærmere på organisering, overtidsbruk, effektivitet og arbeidstidsordningene på Desken i PU, skal i løpet av tre måneder ha fått utbetalt 120.000 kroner i overtid.

Brevet er sendt til PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne, visepolitimester Morten Hojem Ervik, avdelingsdirektører og fagforeningene ved Politiets Fellesforbund (PF), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Akademikerne (AKA) og PF Ansettelsesråd.

96.000 overtidstimer

Brevet er en melding om kritikkverdige forhold i Politiets utlendingsenhet, og HVO ber ledelsen i PU om en granskning av forholdene.

«Det er svært skadelig for arbeidsmiljøet og urovekkende at denne ukulturen får holde fram», skriver hovedverneombudet i brevet.

Det skal første halvår i 2015 ha blitt brukt 96.000 overtidstimer i PU, hevder hovedverneombud Einar Sagli i et leserinnlegg på Politiforum.no. I hele 2014 ble det brukt 93.000 overtidstimer. Til TV2 fredag kveld sa nestsjef Morten Hojem Ervik at de mener det er 70.000 timer overtid som er brukt.

I leserinnlegget, skriver hovedverneombud Einar Sagli at det virker som om ledelsen i PU har mistet kontrollen med overtidsbruken.

Det er fra før kjent at operative politifolk jobber med mye overtid i PU. Eksemplene fra brevet gjelder imidlertid administrative stillinger.

– Forsvarlig bruk av overtid

Politiforum vet at de to seksjonslederne har i stor grad har godkjent hverandres overtid, og begrunnelsen for overtiden ofte er svært diffust beskrevet. Det er også jobbet mange helligdager, og ofte så sent at 11-timers hvileregel brytes.

Politiforum har vært i kontakt med de tre omtalte mellomlederne. De ønsker ikke å kommentere saken.

På spørsmål fra Politiforum om PU har kontroll på overtiden i organisasjonen, og om de konkrete forholdene som gjelder de mellomlederne som brukes som eksempel, svarer personalsjef Kristin Fiskal Eide:

– Arbeidsgiver har tidligere mottatt spørsmål fra HVO knyttet til overtidsbruken for de vedkommende. Arbeidsgiver undersøkte den gang saken, og fant at overtiden var ledelsesstyrt, pålagt og kontrollerbar. Det var intet som tydet på forhold som strider mot lov, retningslinjer eller som ellers kan sies å stride mot en alminnelig oppfatning er hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Hun sier at saken tidligere er håndtert i samarbeid med den aktuelle avdeling, og at PU ikke har noe grunnlag for å gå inn i saken på nytt.

Videre skriver hun at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om at arbeidet for å nå de fastsatte måltall for PU fører til kaos i organisasjonen:

– At PU er i en krevende situasjon er velkjent, men vi er også tilført betydelige ressurser, senest en tilleggsproposisjon hvor vi ble tildelt 47 millioner. Vi har således styrket organisasjonen betraktelig. Vårt arbeid fluktuerer igjennom året og høy aktivitet genererer ofte overtid. Vi jobber aktivt med å følge dette opp, blant annet med en styrking av den generelle bemanningen og en tettere lederoppfølging. Vi er i en løpende dialog med foreningene og vernetjenesten om dette.

I leserinnlegget skriver Sagli at han har fått samme svar fra ledelsen i PU. Der kommer han med eksempler på hva som skal ha blitt gjort av arbeidsoppgaver på overtid:

– Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor PUs ledelse ikke reagerer på slikt, skriver Sagli.