Utsatte bevæpningsspørsmålet

Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte vedtok å utsette spørsmålet om generell bevæpning av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Utsettelsen gjelder ett av innstillingens syv punkter, nemlig det som går direkte på en eventuell generell bevæpning av politiet:

«Politiet skal fortsatt ikke være generelt bevæpnet.» Forslaget fra Troms PFs Anita Hermandsen var å utsette behandlingen av denne delen av innstillingen til landsmøtet 2012.

Støtte fra Oslo

Hun fikk støtte fra Erik Eriksen fra Oslo politiforening.

- Jeg støtter forslaget fra Anita. Som alle oppfatter det, så var saken avgjort i oktober. Det er oppfatningen ikke bare fra medlemmene, men fra ledere og politikere. Det har lagt en demper på debatten. Derfor mener jeg vi kan utsette punkt en, få den debatten vi ønsker, og få et enda bedre grunnlag for å debattere saken neste år, sa han.

Etter en fem minutters pause gikk også forbundsstyret enstemmig inn for å utsette dette punktet.

- Argumentasjonen synes forbundsstyret er veldig god. Det har gått kort tid fra bevæpningsrapporten til landsmøtet. Styret er enstemmig på å utsette hovedspørsmålet om generell bevæpning, og ta det opp igjen på landsmøtet 2012, sa PF-leder Arne Johannessen.

Syv stemmer mot

Utsettelsen ble vedtatt mot syv stemmer.

Resten av innstillingen debatteres videre av landsmøtet torsdag:

  • Våpeninstruksen kreves endret i tråd med saksunderlaget.
  • Alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som brukes i operativ tjeneste, skal tilrettelegges for lagring av tjenestevåpen, også tohåndsvåpen der dette er fysisk mulig.
  • Alle i operativ tjeneste med våpengodkjenning må snarest få personlige våpen.
  • Arbeidsgiver må straks iverksette bedre og mer tilpasset opplæring/trening for operativt mannskap.
  • Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av ”mindre dødelig våpen (som elektrovåpen).
  • Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen må endres i tråd med saksunderlaget.