UP-sjef Runar Karlsen.
UP-sjef Runar Karlsen.

UP styrker bemanningen i distriktene

Utrykningspolitiet (UP) flytter 32 stillinger vekk fra Østlandet. I løpet av året blir det flere UP-biler å se i distrikts-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det er UP-distrikt Øst og Sør, som dekker politidistriktene Øst, Innlandet, Sør-Øst og Agder, som i løpet av året skal redusere antallet stillinger. Også UP-patruljene i gamle Asker og Bærum politidistrikt mister stillinger som en følge av at de blir slått sammen med Oslo politidistrikt. Den gamle praksisen med at UP ikke har innsats i Oslo politidistrikt, skal dermed videreføres.

Totalt 32 stillinger forsvinner dermed fra Østlandet. Årsaken er endrede forutsetninger i trafikken. UP-sjef Runar Karlsen sier det handler om å fordele mannskapene bedre sett opp mot behovet.

– Gjennom noen tiår har UP vært tildelt stillinger til UP-distriktene rundt «dødsveien» på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Dette begynte før Politidirektoratets tid, med politisk tildelte stillinger for å vise handlekraft på trafikksikkerhetsarbeidet, sier han til Politiforum.

– Mer hensiktsmessig

På 80- og 90-tallet omkom svært mange mennesker i møteulykker på E18. Etter hvert som veien gradvis har blitt bygget ut til firefelts motorvei, har antallet ulykker stupt.

– Derfor er det mer hensiktsmessig å fordele ressursene våre til Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, hvor vi har relativt spinkelt med UP-ressurser sammenlignet med opphopningen i Vestfold og Telemark, forklarer Karlsen.

Størst økning får UP-distrikt Vest, som dekker politidistriktene Vest og Sør-Vest. I løpet av året får de tilført 18 nye UP-stillinger. UP-distrikt Midt (Trøndelag og Møre og Romsdal) og UP-distrikt Nord (Nordland, Troms og Finnmark) får tilført henholdsvis 6 og 8 stillinger.

– Gitt våre rammer, med rundt 280 innbeordrede mannskaper per i dag, mener vi at fordelingen av UP-mannskaper har vært for dårlig. Nå justerer vi mannskapsfordelingen til dagens situasjon og behov. Det er vi som har tatt initiativet til dette selv, men Politidirektoratet er enige i den nye fordelingen, understreker Karlsen, og fortsetter:

– Dette gir bedre beredskap og trafikksikkerhet til distriktene.

Kun innbeordrede

Gjennomføringstidspunktet for mannskapsflyttingen er i utgangspunktet satt til 1. juli. UP-sjefen understreker at det kun er innbeordrede mannskaper som blir berørt.

– Vi er nå i dialog med de aktuelle distriktene om tilbakebeordring og bygging av nye ressurser. Men det er klart en krevende øvelse å få gjort dette på en effektiv og skånsom måte for mannskapene.

Også bilparken til UP blir berørt. I løpet av året kommer mange UP-biler til å kjøres fra Østlandet og ut i distriktene - for godt. Karlsen ser fram til at endringene skal tre i kraft.

– Det kommer til å bli en bedre og mer fornuftig fordeling av de knappe ressursene UP har.

Mannskapsfordelingen

Etter endringene kommer mannskapsfordelingen i UP-distriktene til å være langt jevnere enn tidligere. Slik er fordelingen av UP-ansatte før og etter de forestående endringene:

Distrikt Øst: Før 65 - etter 61
Distrikt Sør: Før 100 - etter 72
Distrikt Vest:
Før 42 - etter 60
Distrikt Midt:
Før 35 - etter 41
Distrikt Nord:
Før 36 - etter 44

De nye UP-distriktene.
De nye UP-distriktene.
Powered by Labrador CMS