Typisk

Krise gir mer rus = mer vold

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har hørt Stoltenberg flere ganger nå, og hører at hansnakker om velferd. Men han kobler dette ikke opp mot trygghet på individnivå.Det er forferdelig synd når vi gjennom forskning vet at kriminaliteten griperdirekte inn i livskvaliteten til stadig flere i samfunnet, sier Arne Johannessen iPolitiets Fellesforbun under Unio-konferansen på Gardermoen i dag.

Han viser til presseoppslagene fra siste helg.

– Antall voldsoffer, og de som lever under trusler og fryktøker, og er noe som gir store personlige lidelser. Nå er det på tide at politikerne griper fatti trygghetsbehovet for innbyggerne. Vivet fra forskningen er at når det er krisetid, skaper det grobunn for merkriminalitet. Samtidig vet vi at krise gir mer rus, og da stiger volden, sierJohannessen som mener politikerne burde satse mer på å bedre trygghetsfølelsengjennom en økt satsing på kriminalitetsforebyggende tiltak. Nettopp som en delav krisepakken for å dempe den negative effekten av den internasjonalefinanskrisen.