Trusler mot politihelikopteret

Tunge kriminelle miljøer ønsker å sette politihelikopteret ut av spill.

Publisert Sist oppdatert

– Det har kommet konkrete trusler mot politihelikopteret i Norge, forteller systemoperatør og PF-tillitsvalgt Lasse Iversen i Politiets helikoptertjeneste.

– Truslene kommer fra flere tunge, organiserte kriminelle miljøer. Det er sagt onkret at politihelikopteret må settes ut av spill, fortsetter han.

En anerkjennelse

Iversen forteller at truslene går direkte mot helikopteret, og ikke mot mannskapet.

– Det vi får høre, er at de ønsker å hindre at helikopteret kommer i lufta. De vet at dersom vi er i lufta, så er sjansen stor for at vi henger på dem. Det minsker igjen sjansene deres for å komme seg unna.

Han mener truslene mot politihelikopteret er en anerkjennelse for helikoptertjenestens betydning i kriminalitetsbekjempelsen.

– Det er praktisk talt umulig å stikke seg unna politihelikopteret. Det sier noe om hva slags kapasitet det er mot kriminelle miljøer at slike aktiviteter blir planlagt. Samtidig krever det sikringstiltak, sier han.

Forhåndsregler

Helikoptertjenesten, som holder til på Gardermoen, forsøker å ta sine forhåndsregler i lys av truslene som kommer inn.

– Men det er begrenset hva vi kan gjøre, på grunn av basen vår. Det ville vært bedre om vi hadde vårt eget hus, for ved å operere inne på sivilt område, er det ikke så lett.

Ifølge Iversen kom de første truslene allerede tidlig på 2000-tallet, da politiets helikoptertjeneste var nyopprettet. Siden har det blitt flere.

Men allerede før politihelikopteret var i lufta for første gang, gikk de kriminelle miljøene målbevisst til angrep på helikoptre.

– Da DnBs tellesentral i Oslo ble ranet i 2000, var ranerne ute og kastet stein på Radio 1-helikopteret morgenen før ranet. De knuste alle rutene, slik at det ikke kom seg i lufta. Og det er et mye mindre kapabelt

helikopter enn politihelikopteret, forteller han.

Molotovcocktail

At politihelikoptre blir gjenstand for trusler, er en imidlertid en gjennomgående trend i Europa. I flere andre land har det også blitt gjort alvor av truslene, som under helikopterranet av den svenske verditransportsentralen ved Stockholm i 2009.

Da ble det plassert sprengstoff ved politihelikopteret, for å unngå at det kunne følge etter ranernes eget helikopter.

– En annen gang brøt kriminelle seg inn og skjøt mot et svensk politihelikopter i hangaren. Og i England hadde de nylig en episode hvor en motorsykkel kjørte inn på flystripa, og det ble kastet en molotovcocktail på helikopteret, som så brant opp, sier Iversen.