Topp beredskap i Trondheim

Spesialtrente innsatsmannskaper fra UEH har bemannet Sør-Trøndelag politidistrikts utrykningsbil siden 2002.

Publisert Sist oppdatert

Det har gitt topp operativ kompetanse og rask reaksjon i 3000 årlige hendelser, mener mannskapet.

– Ja, vi er stolte av konseptet og hva vi kan tilby befolkningen, sier UEH-leder Sverre Nystad.

Han skryter av sin egen politimester som sørger for at rammene er slik at politiet settes i stand til å gi befolkningen et operativt tilbud med høyt kompetente mannskaper. Og han skryter av administrasjonssjefen som har bestemt at politidistriktet skal prioritere riktig utstyr med høy kvalitet til løsning av skarpe politi­oppdrag.

Spesialtrent mannskap

For i Sør-Trøndelag politidistrikt har politimesteren prioritert politiets operative beredskap, som et eksempel til etterfølgelse for de fleste av landets øvrige politidistrikter. Når det skjer skarpe hendelser, er det bestandig «Echo 30» som får oppdraget.

Dette er en egen patrulje som kun bemannes av politidistriktets spesialtrente mannskaper fra UEH, mannskaper som har søkt seg til den spisse enden av politidistriktets operative tjenestetilbud. De trener operative disipliner minst 103 timer i året, de er utvalgt og gitt en solid grunnutdanning som gjør at de har vært i stand til å håndtere alle skarpe situasjoner uten ekstern bistand de siste 10 årene.

Bilen de kjører er dimensjonert og utstyrt for de fleste situasjoner. Patruljen er på hjul 24/7, dekker Trondheim by, og er i tillegg et bistandsorgan for hele politidistriktet med så rask og kompetent bistand som praktisk mulig.

– Vi er stolte av at vi utgjør den ressursen vi er. Og at ledelsen har sett nødvendigheten av at vi som den skarpeste enden av politiet i distriktet blir rigget for å løse det som samfunnet forventer. Som UEH-leder vet jeg at «Echo 30» er bemannet med mine mannskaper. Det gir en garanti for at politidistriktet sender frem mannskap vi vet kan løse jobben til beste for de som trenger hjelp, sier Nystad.

Nesten 3000 oppdrag

I fjor ble denne patruljen brukt til 2910 oppdrag. Per 24. november i år, hadde de løst 2813 oppdrag. 77 av disse har vært bevæpnet. Geografisk beliggenhet gjør at Sør-Trøndelag er uten relevant bistand fra Beredskapstroppen til løsning av øyeblikkelige oppdrag enten de har helikoptertransport eller ikke.

– Det gjør at vi bestandig går inn i situasjoner uten å gjøre regning med støtte utenfra med det første, sier Nystad.

Han er svært godt fornøyd med ordningen i Sør-Trøndelag politidistrikt.

– UEH blir brukt til mange skarpe oppdrag. Dette hever kompetansen til mitt mannskap. Den viktigste kilden til operativ kompetanse kommer etter grunnutdanningen fra praktisk læring i reelle oppdrag. Når vi får så mye mengdetrening som her, gjør dette noe med tryggheten og den faglige kompetansen, forteller UEH-lederen.

Ingen skarpe oppdrag er like, og jo bredere erfaring mannskapet har, jo bedre er de rustet til å håndtere det neste oppdraget, understreker han.

– Det handler om å identifisere fare så snart som mulig, og det gjelder å handle slik at situasjoner ikke eskalerer ut av kontroll. Det er mine mannskaper dyktige til å gjøre.

Satt opp i egne lag

UEH-mannskapene er satt opp i egne lag (antallet i hvert lag holdets hemmelig, journ. anm.). Disse trener sammen på å løse forventede oppgaver.

– Som første enhet i de skarpeste oppdragene, er det normale at «Echo 30» får bistand av andre ordinære patruljer. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt hele UEH-laget tilgjengelig , men det klarer vi ikke å få til av ressursårsaker. Derfor trener vi også på parvis løsning av oppdragene for å gjøre treningen så realistisk som mulig, sier Nystad.

I tillegg ruller nesten bestandig «Victor» – politidistriktets hundepatrulje.

– Det er vi svært godt fornøyd med. Beredskap er ingen tilfeldighet hos oss, sier Nystad.

Han innrømmer at han gjerne hadde sett at UEH over hele landet hadde fått øremerkede midler på samme måte som Beredskapstroppen har fått i 2012-budsjettet.

– Husk, vi har behov for økt oppmerksomhet mot politiberedskapen over hele landet, ikke bare sentralt på Østlandet, sier han.

Øyeblikkelig aksjon

Politiets begrep «øyeblikkelig aksjon» har fått medieoppmerksomhet etter 22. juli, og det har vært stilt spørsmål ved politiets kapasitet og utrykningstid.

– Politiet må settes i stand til å være på stedet for skarpe hendelser på så kort tid som praktisk mulig fordi erfaring viser at de raskt utvikler seg. Er ikke politiet i stand til å reagere raskt for å stoppe en uønsket utvikling, kan vi nesten like godt holde oss hjemme, og heller sende etterforskerne, mener Nystad, og fortsetter:

– Politiet må være i situasjonen så raskt som mulig med topp kompetente folk når noe skjer. Derfor blir det irrelevant for de fleste av landets politidistrikter å vente på helikopterbåren hjelp fra Oslo. I den grad politiet skal tilføre samfunnet en trygghetsfølelse, er det bra at vi kan gå ut og tilby den kapasiteten vi her kan.

Spesialbil

UEHs materielle stolthet står utrykningsklar i garasjen: En ett år gammel Mercedes GL SUV, som allerede har 60.000 kilometer på hjulene. Den er ferdig rigget og kjøreklar med alt det politioperative utstyret UEH kan ønske seg.

Prislappen er 1,45 millioner kroner, bare marginalt mer enn hva en uniformert maje koster.

Nystad vil ikke fortelle hva slags utstyr de har lagret i bilen, men det er blålys på alle kanter av bilen, filmkamera på dashbordet og en egen rigg bak i bagasjerommet hvor alt nødvendig utstyr er tilgjengelig på sekunder.

– Uten å gå inn på detaljer, kan jeg si at den er rigget på en slik måte at vi kan løse selv de skarpeste oppdrag på en tilfredsstillende måte, sier han.

Spesialutstyret gjør at de som skal kjøre bilen må gjennomgå en egen opplæring for å lære seg hva bilen er utstyrt med og hvordan det virker. Og ikke minst bli fortrolig med kjøreegenskapene i en bil med svært kraftig motor.

– Mannskapene som betjener denne bilen er stolte av den. Her finner du ikke tomme brusflasker, gatekjøkkenemballasje og tomme snusesker. Når den ruller inn i garasjen er tanken fylt opp, søppel fjernet og bilen vasket. Alt står klart til neste vaktsett. Sånn vil vi ha det her, sier Nystad, som ønsker andre politidistrikter velkomne til å sjekke bil og konsept.

Lokale opptak

Når UEH-mannskaper går over i andre stillinger, gjennomfører Nystad lokale opptak til UEH-grunnkurset.

– Vi har alltid vesentlig flere søkere enn det vi får tildelt av kursplasser, sier Nystad.

For det er populært å jobbe i den skarpe operative enden av politiet i Sør-Trøndelag. Gjennom instruksen er UEH-mannskaper pålagt å trene minimum 103 timer i året.

– Vi trener mer. I tillegg bygger vi kompetanse på erfaring. Brukes ikke UEH-mannskapene på skarpe oppdrag, mister de også den muligheten det ligger i å heve kompetansen gjennom jobberfaring, mener UEH-lederen.

Han forteller at tjenestelistene er satt opp slik at UEH-lagene er fordelt på hver sin divisjon . Disse er på jobb sammen, og utgjør en stor del av de tilgjengelige operative mannskapene.

– Det gjør at vi ikke risikerer å ha mannskap uten våpengodkjenning ute i operativ skarp tjeneste. I mange tilfeller er det slik at mannskap som tidligere har jobbet i Beredskapstroppen er kjærkomne ressurser inn i politidistriktenes UEH, sier Nystad.

I tillegg til de skarpe utrykningene, tar UEH i Sør-Trøndelag seg av alle VIP- og eskorteoppdrag, samt utvendig og innvendig sikring av objekter.

– Alle på UEH-lagene har fått pen bukse og jakke slik at vi kan være anstendig kledd når vi skal løse VIP-oppdragene. Det blir gjerne noen ekstra brede smil og noen hyggelige kommentarer fra jentene på jobben når vi tar på oss finstasen, sier Nystad og smiler.