Fra Europols hovedkvarter i Haag i Nederland uttrykker de bekymring for at IS-terrorister planlegger flere terrorangrep.
Fra Europols hovedkvarter i Haag i Nederland uttrykker de bekymring for at IS-terrorister planlegger flere terrorangrep.

Tok POD hensyn til Europols trusselvurdering?

Denne uken var det slutt på den midlertidige bevæpningen av politiet.

Publisert Sist oppdatert

En midlertidig bevæpning som har vart siden november 2014 på bakgrunn av en konkret terrortrusselvurdering. Nå mener POD at trusselen er redusert på bakgrunn av PSTs trusselvurdering fra november i fjor, og POD mener det ikke lenger er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for fortsatt midlertidig bevæpning.

Egentlig bestemte POD at den midlertidige bevæpningen av politiet skulle avsluttes i november i fjor, fordi at terrortrusselen var blitt mindre. Dagen etter, den 13. november skjedde den siste Paris-terroren som resulterte i 130 drepte. Det gjorde at POD trakk tilbake stans av midlertidig bevæpning, som følge av at situasjonen var uavklart. Det er den ikke lenger nå, mener POD.

POD viser til PSTs trusselvurdering fra november, som fremdeles står med en lavere terrortrussel enn før november. Men samtidig skriver Europol i sin siste trusselvurdering (PDF-fil) at Europa må vente flere terrorangrep.

Det er nå et åpent spørsmål om POD har tatt hensyn til den Europols trusselvurdering når den midlertidige bevæpningen nå er stanset. Vi stilte derfor POD følgende spørsmål:

1. Har POD tatt hensyn til Europols trusselvurdering om økt terrorfare i Europa når beslutningen om å stanse midlertidig bevæpning ble tatt?

2. Kjenner POD innholdet av PSTs kommende trusselvurdering, slik at POD har kunnet tatt dette med i vurderingen av opphør av midlertidig bevæpning?

Svaret fra Steffen Ousdal, avdelingsdirektør for PODs avdeling for politiberedskap og krisehåndtering, kommer på e-post:

«Vi har god dialog med PST om denne og tidligere trusselvurderinger, og baserer oss på den til enhver tid gjeldende trusselvurdering. Vi har et selvstendig ansvar for å foreta vurdering av behovet og hjemmelen for bevæpning», skriver Ousdal, og fortsetter:

«Det trusselnivået som nå er beskrevet og nåværende våpeninstruks, gir etter vår vurdering ikke hjemmel til å fortsette den midlertidige bevæpningen. Men dersom trusselnivået skulle endre seg, er Politidirektoratet forberedt på å ta en ny vurdering om behovet for midlertidig bevæpning».

Tok beslutningen før Europol-rapport

Beslutningen om å avslutte den midlertidige bevæpningen ble tatt i politiets nye strategiske ledergruppe, da de var samlet rundt den 20. januar. Beslutningen ble offentliggjort uken etter, den 27. januar. Før denne beslutningen ble kjent, offentliggjorde Europol den 25. januar sin rapport om trusselsituasjonen i Europa.

Inntrykket som gis i det offentlige rom er at det nå er en forhøyet trusselsituasjon i Europa. I rapporten heter det at det er all grunn til å vente at IS eller andre religiøst inspirerte planlegger flere terrorangrep i Europa. Europol skriver at EU-land må «forvente det uforventede», og sikter med det til at terrorister ser ut til å velge tilfeldige, sivile ofre, slik man så i Paris i november. Eskaleringen av slik vold kan representere en ny fase i IS' strategi i EU, skriver Europol.

Ifølge ABC Nyheter kommer dette «i tillegg til trusselen fra enkeltstående aktører, som ikke har blitt vekket».

­POD må avklare beslutningsgrunnlaget

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), reagerer på PODs beslutning. Han sier PF har tatt til etterretning informasjonen de har fått om at POD ikke har hatt hjemmelsgrunnlag for fortsatt midlertidig bevæpning.

− Men hvis det skulle vise seg at det som kommer fra Europol er alvorlig, og lite betryggede, må dette tillegges vekt. POD må avklare om de har tatt hensyn til Europols trusselvurdering da spørsmålet om fortsatt midlertidig bevæpning ble vurdert, sier Bolstad, og fortsetter:

− Har ikke POD tatt hensyn til dette, og kun sett isolert på situasjonen på Østlandet, mener jeg de må vurdere Europols trusselvurdering. Norge er så integrert i Europa, at vi ikke alene kan se på situasjonen i Norge. Vi mener POD må ta hensyn til den internasjonale situasjonen.

Kjente POD til kommende PST-vurdering?

Bolstad stiller også spørsmål ved hvorfor POD ikke ventet med å ta sin beslutning til PST hadde kommet med sin neste trusselvurdering, som er varslet offentliggjort rundt neste uke.

− Hvis POD har hatt innsyn i hva denne trusselvurderingen vil bringe, er det greit. Men da PST til Politiforum fredag i forrige uke melder at innholdet i den nye trusselvurderingen er bekymringsfull og kompleks, er jeg betenkt. Samlet sett hadde det vært lettere å akseptere avslutning av den midlertidige bevæpningen hvis vi hadde hatt svar på disse spørsmålene, sier PF-lederen.