Tilbakeviser påstander om avtale

Politimester Anstein Gjengedal avviser på det sterkeste at det foreligger enavtale mellom politiet og skattesjefen i Oslo, slik Politiforum skriver i sistenummer.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er feil. En slik avtale finnes ikke, noe viunderstreket overfor Politiforum. Vi påpekte også at det er bobestyrerne - ogikke skattesjefen - som innberetter konkurssaker til politiet. At bladet harvalgt å se bort fra så sentrale fakta, er for meg ubegripelig, sier Gjengedal.

Ifølge Gjengedal blir manglende skattetrekk ogmerverdiavgiftsbedragerier der unndragelsene er under én million kroner,etterforsket av politidistriktets fem politistasjoner. Unntak her errestaurantsaker og bygg- og anleggssaker, som uavhengig av unndratt beløpbehandles ved Finans- og miljøkrimseksjonen, som er Oslo-politietsspesialiserte enhet for etterforskning av økonomisaker.

- Skatteetatene anmelder uansett om selskapet er konkurseller ikke. En anmeldelse derfra er ikke en «konkurssak», sier Gjengedal.

Politiforumbeklager at vi ikke tok inn tilsvar fra Oslo politidistrikt.