Hovedverneombud Audun Buseth i politi- og lensmannsetaten.
Hovedverneombud Audun Buseth i politi- og lensmannsetaten.

Tenker på de ansatte

Hovedverneombud Audun Buseth i politi- og lensmannsetaten er positiv til politianalysen, men sier det er viktig å ivareta de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Dersom anbefalingene i politianalysen blir en realitet, er framtiden usikker for svært mange politiansatte, som risikerer å miste både arbeidsoppgaver og arbeidssted. Samtidig er endringsforslagene så store, at hele etaten vil bli berørt.

– Da blir det en svært viktig oppgave for etaten, både arbeidsgiver, fagforening og vernetjenesten, å etablere gode prosesser og trygge rammer for omstilling. Samarbeid og samhandling er helt nødvendig, sier Buseth til Politiforum.

Hovedverneombudet er imidlertid i hovedsak positiv til politianalysen.

– Jeg ser på dette som et godt grunnlag for videre arbeid med forbedringer av norsk politi. Analysen omtaler både begrensningene i politiets rammebetingelser, og hvordan politiet har utnyttet de rammebetingelsene som er. Mye kan oppfattes som hard kritikk, igjen. Det kan skape usikkerhet og negative tanker, understreker han.

Buseth medgir at det er krevende å være under evaluering over langt tid.

– Jeg håper likevel at de fleste ser mulighetene til forbedringer som ligger i rapporten. Analysen setter fokus på hva politiet faktisk skal gjøre, og hvordan politiet bør gjøre det. Et slikt fokus gir bedre balanse mellom politiets oppgaver og hva etaten og den enkelte «settes i stand til».