Tar ATB-saken til arbeidsretten

38 PF-medlemmer saksøkte staten for manglende lønnskompensasjon, men tapte i Stavanger tingrett. Nå går saken til arbeidsretten.

Publisert Sist oppdatert

Det betyr at det nå er PF og UNIO som forbund som tar saken videre som en tvist om inngått tariffavtale. I første omgang vil PF be om et drøftingsmøte med Politidirektoratet (POD) for å se om det går an å komme til en løsning før arbeidsretten.

– Hvis de ikke blir enige der, blir det skrevet en uenighetsprotokoll som blir brakt inn for FAD og UNIO. Blir de heller ikke enige der, så sendes saken til arbeidsretten, sier Sandstøl.

Bakgrunnen for søksmålet mot staten,­ var at 38 PF-medlemmer i Rogaland politi­distrikt – politispesialister, første­betjenter og spesialetterforskere – ikke fikk en lønnsmessig kompensasjon de mente seg berettiget til.

I arbeidstidsavtalen (ATB-avtalen) inngått i etterkant av politikonflikten i 2009, skulle politiansatte få 25.000 kroner i året for å stille seg disponible til å jobbe ut over det Arbeidsmiljøloven tillot. Det fikk ikke disse PF-medlemmene.

For PF er saken enkel: Det ikke kan være slik at politidistriktets økonomi er avgjørende for om en inngått avtale skal følges.

– Vi reiser saken for arbeidsretten fordi vi mener vi har en god sak. Slik medlemmene våre leser avtalen, er de ikke i tvil om at de skal ha beløpet, understreker Sandstøl, og fortsetter:

– PF Rogaland er veldig godt fornøyd med at PF står løpet ut. Denne dommen kunne ikke stå uimotsagt.