Politimannen og advokat Merete Furesund i lagmannsretten. Politimannen tapte ankesaken.
Politimannen og advokat Merete Furesund i lagmannsretten. Politimannen tapte ankesaken.

Tapte reisetidssaken i lagmannsretten

Politimannen som med hjelp fra PF ønsket å få reiser fra UEH-oppdrag og tilbake til tjenestestedet regnet som arbeidstid, tapte i retten på nytt.

Publisert Sist oppdatert

For én måned siden var saken mellom en politimann fra Sogn og Fjordane og staten oppe Borgarting lagmannsrett. Politimannen saksøkte staten for å få tre reiser fra UEH-oppdrag og tilbake til tjenestestedet der han jobber til vanlig, regnet som arbeidstid og ikke reisetid.

Nå har lagmannsretten har kommet til samme konklusjon som tingretten: Staten frikjennes og politimannen får ikke reisene regnet som arbeidstid.

Saken er prinsipielt viktig både for Politiets Fellesforbund, som har vært partshjelp for politimannen i saken, og for Politidirektoratet. Ved å få regnet reisen tilbake til lensmannskontoret etter oppdraget som arbeidstid, vil ansatte unngå at reisen går utover hviletiden. Det vil også kunne medføre overtidsbetaling hvis reisen går utover arbeidstiden.

LES OGSÅ: – Det er frustrerende å stitte i retten og forklare at jeg gjøre en jobb

Retten var delt

I dommen fra lagmannsretten kommer det fram at det er uenighet blant dommerne både når det kommer til om arbeidsgiver har styringsrett til å endre oppmøtested for UEH-oppdragene, og når det kommer til om oppgavene politimannen gjør på vei til og fra oppdragene er av slik art at det kan regnes som fritid, og dermed reisetid.

Et flertall på tre dommere kommer fram til både at politimesteren kan beordre annet oppmøte sted for et UEH-oppdrag og at tiden på vei hjem fra oppdrag er å regne som fritid. Dermed skal reisen godtgjøres som reisetid, og anken fra politimannen forkastes.

Et mindretall på to dommere mener på sin side enten at arbeidgiver ikke har rett til å bestemme endret arbeidssted eller at reisene ikke kan regnes som fritid. Dermed mener mindretallet at reisene skal regnes som arbeidstid.

Dette er i tråd med hva PF og politimannen har fremholdt, når de har lagt vekt på at politifolk som reiser med utstyr i politibil og melder seg inn til operasjonssentralen, er å regne som tilgjengelig for operasjonssentralen. Politifolk på veien har «politiblikket» på, og opplever derfor å være på jobb, mener de.

– Skuffet

Merete Furesund, advokaten til politimannen, sier de er skuffet.

– Vi er skuffet over at flertallet på tre av fem tommere ga staten medhold. Men vi konstaterer også at to av dem er enige om at reisene skalregnes som arbeidstid. Det er et steg fram fra tingretten og det er vi fornøyde med.

Dersom politimannen vil gå videre med saken er Høyesterett neste instans.

– Det er for tidlig å si om vi vil anke. Først må vi studere premissene i dommen. Dommerne har delt seg og det må vi se nøærmere på. Det som er interessant for oss er at både flertall og mindretall mener at politimannen var forpliktet til å starte oppdraget på lensmannskontoret og at han utførte arbeid, sier Furesund.