Ingen visste når, hvor, hvordan - eller om - terrorister kom til å slå til mot Norge i sommer. Norway cup var et mulig terrormål som ferieinnkalte politifolk overvåket.
Ingen visste når, hvor, hvordan - eller om - terrorister kom til å slå til mot Norge i sommer. Norway cup var et mulig terrormål som ferieinnkalte politifolk overvåket.

Takker for innsatsen med å inndra avspasering

Nær tusen politifolk ble kalt inn på jobb under terrorsituasjonen i sommer. Nå innskrenker Politidirektoratet (POD) muligheten til avspasering.

Publisert Sist oppdatert

Ferier ble avbrutt, ektefeller og barn forlatt. I stedet for å nyte ferielivets gleder, ble det høykonsentrert jobbing døgnet rundt med maskinpistol i hendene for mange politikvinner og -menn en drøy uke.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har takket mannskapet for god innsats og for at politifolk som alltid velvillig stilte opp når alarmen gikk.

Spørsmål knyttet til godtgjørelser, dekning av ekstrautgifter, tap av ferie og behov for hvile og avspasering håndteres i ettertid. Å få løst jobben med å sørge for samfunnets sikkerhet overskygger mer trivielle spørsmål.

Inndrar avspasering?

Fredag 4. august sendte Politidirektoratet (POD) ut et brev til samtlige politidistrikter, der de blant annet skrev:

«Der arbeidsgiver gir annet passende vern av god kvalitet, er det ikke krav til å gi kompenserende hvile. Reglene i § 7 om ny fridag vil derfor ikke komme til anvendelse i slike tilfeller».

I praksis betyr dette at POD fortolker seg bort fra ordlyden i «Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn», der det i §4 heter:

«Når den arbeidsfrie perioden er kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode».

Per Erik Ommundsen
Per Erik Ommundsen

– Jeg oppfatter at POD nå forsøker å tøye dette. Forskriften inneholder en «skal»-bestemmelse i forhold til å avspasere, i uttrykket «skal sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode». I praksis avspasering, sier sekretær ved Oslo Politiforening (OPF), Per Erik Ommundsen til Politiforum.

Han mener at POD i brevet til politidistriktene kommer med en tolkning som ikke er i samsvar med forskriften.

Uendret forståelse fra POD

Seksjonssjef Frode Aarum i POD kunne ikke stille til intervju, men sendte via PODs pressevakt følgende tekst:

«POD har hatt en tett og god dialog med fagforeningene og Hovedverneombudet i forbindelse med administrative spørsmål knyttet til terrortrusselen. Spørsmål om rett til kompenserende hvile og annet passende vern har vært diskutert. PODs forståelse har hele tiden vært uendret. For øvrig viser vi til det som står i brevet som er sendt etaten, fagforeningene og HVO».

– Jeg er uenig med POD i at annet passende vern, kan kompensere for annen passende hvile. Fordi passende vern, fra mitt ståsted handler om at folk ikke kan gå 24 timer i døgnet over en uke med våpen i hånd. Selv om de er i høy beredskap, skal de ha anledning til å legge seg å sove, selv om våpenet ligger ved siden av sengen. Det blir umulig å si hva som er passende vern på individnivå. Annet passende vern er hvile som skjer underveis i situasjonen, slik at man kan reagere godt når noe skjer, sier Ommundsen.

Kompenserende hvile er å få fri rett i etterkant, når hendelsen er over, slik den nå er, mener han.

– Men jeg skjønner at ikke alle kan ta ut avspasering etter terrortrusselen i løpet av de første 14 dagene slik forskriften beskriver. Der er vi i Politiets Fellesforbund innstilt på å få til en fleksibel ordning, slik at avspaseringen tas utover høsten slik at det både passer arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Mannskapene har fått overtid og tillegg for det de har jobbet. Det betyr at man har solgt fritiden sin til arbeidsgiver. Mener du likevel at de i tillegg skal ha avspasering?

– Det er det som er bestemt i forskriften. Det er slik at heller ikke POD kan fortolke seg ut av ordlyden der.

Bodde på hotell

Ommundsen mener medlemmene i den situasjonen de sto oppe i, var i en ekstremt spesiell situasjon som ga en tung belastning.

– Politifolkene skulle være postert der det var størst risiko for anslag av terror. Der andre kunne velge å holde seg borte, ble politifolkene dirigert inn. Nå handler det om å få en forståelse for at dette dreier om å få anledning til å hente seg inn. Dette handler ikke om økonomi, men en rett til å få hvile, og ta igjen familiære forpliktelser etter en periode som la mye over på partner/ektefelle.

Han viser til at det er i publikums interesse at man har et uthvilt politikorps ute i samfunnet. Ommundsen skryter videre av hvordan ledelsen ved Oslo politidistrikt har gjort ting riktig.

– Noen fikk tilbudt folk å bo på hotell mens de var i væpnet beredskap 24 timer i døgnet. Men selv om de kan legge seg litt nedpå ei hotellseng med våpen ved sin side, og sambandet på, betyr ikke at de mister retten til kompenserende hvile i ettertid. Dette handler om en anledning til å hente seg inn, og ta sine familiære forpliktelser i livet ved siden av politiet, understreker OPF-sekretæren.

Han sier det åpenbart er svært krevende å gå bevæpnet i sammenhengende 12-18 timer i døgnet mange døgn i strekk, og konstant konsentrere seg om farlige personer.

– Det er derfor man trenger hvile i ettertid for å kunne hente seg inn igjen.

Selv har han ikke fått melding om én person som ikke stilte opp når arbeidsgiver ba folk om å avbryte ferien.

– Samtlige kom tilbake uten å problematisere, annet enn at de stolte på at ting ville ordne seg med betaling, dekning av ny ferie og utgifter. Jeg synes politiet i Oslo løste dette på en glitrende måte, sett fra Politiets Fellesforbunds side. Mitt budskap er at jeg håper at arbeidsgiver skjønner at det er et behov for at politifolkene ser at de blir rettferdig behandlet. Politifolkene har gjort en potensielt farlig jobb. Da må de få det de har krav på, og tid til å hente seg inn igjen sammen med familien, sier Ommundsen, og legger til:

– Skjer det, er jeg sikker på at de også neste gang stiller det opp når det er behov for det.

PF bestrider fortolkning

I et brev til POD skriver Politiets Fellesforbund (PF) at de mener POD har en innskrenkende fortolkning av regelverket, og at dette begrenser omfanget av vernereglene i lovverket.

Ingen i PF sentralt ønsker på det nåværende tidspunkt å kommentere saken overfor Politiforum.