Svensk politi deles inn i sju politiregioner fra 2015.
Svensk politi deles inn i sju politiregioner fra 2015.

Sverige deler landet i sju

Svensk politi gjennomfører sin største reform på 50 år, og blir inndelt i bare sju regioner fra 2015.

Publisert Sist oppdatert

I dag styres politiet av Rikspolisstyrelsen og 21 polismyndigheter. Fra 1. januar 2015 blir det èn Polismyndighet med sju regioner og 35 lokalpolitiområder.

Skandinavisk politi går dermed samme vei: I Danmark omorganiserte politiet til fem regioner i 2007. Nå står Norge og Sverige for tur. I nabolandet er datoen allerede satt, og arbeidet i full gang med å etablere èn felles politimyndighet for hele landet.

De sju regionpolitisjefene blir ansatt innen to måneder.

– I Danmark forsto mange ikke vitsen med en omorganisering, noe som medførte forsinkelser og misnøye, sier Thomas Rolén, som leder «Polissamordningen», til Svensk Polis.

Han har involvert 1000 politiansatte - og selvsagt alle fagforeninger - til reformarbeidet for å skape minst mulig uro og misnøye i Sverige.

Seks beslutningsnivåer

Det blir altså en «Polismyndighet» med sju regionale avdelinger og 35 politiområder. Under disse politiområdene skal lokalpolitiet organiseres. Det er allerede besluttet at lokalt politi beholder ansvar for virksomhet, økonomi og kompetanse. Ytterligere lederansvar skal avgjøres i løpet av det kommende året, når regionsjefene er på plass. Regjeringen krever kun seks beslutningsnivåer fra «gølvet» og opp til Rikspolissjefen.

All støttevirksomhet innenfor etaten skal organiseres i nasjonale avdelinger, er det besluttet. Det betyr at HR, IT, økonomi, kommunikasjon, juss og utvikling skal samles i egne avdelinger for å gi en lik virksomhet i hele landet. Disse avdelingene utgjør ett av de seks beslutningsnivåene.

Mens politiet også i Sverige på begynnelsen av 1900-tallet var kommunalt, med 550 distrikter, endte landet opp med 119 statlige polismyndigheter i 1965. På 1990-tallet kuttet etaten ned til 21. Nå går det altså mot en felles myndighet.

De sju regionene den deles opp i, blir Stockholm (inkludert Gotland), Øst (Linköping), Syd (Malmö) Vest (Göteborg), Bergslagen (Örebro), Midt (Uppsala) og Nord (Umeå).

Bærekraftige distrikter

Argumenter for en politireform i Sverige, er å skape større bærekraftige distrikter slik at man regionalt får spesialistkompetanse og et godt bemannet politi til helkontinuerlig tjeneste. Publikum skal få økt tilgjengelig politi som gir bedre kvalitet, jobber enhetlig, er effektive og fleksible.

«Ressurser mellom regionene kan bli omfordelt på kort varsel», heter det ifølge dokumenter regjeringen har lagt frem og som Politiforum har lest.

Det som er klart, er at fylkespolitimesterrollen (länspolismästare) er en saga blott og at det bare blir sju operasjonssentraler. Säkerhetspolisen (Säpo) blir egen myndighet.

Hvordan lokalpolitiet skal organiseres, blir opp til regionpolitisjefene å ta tak i når de begynner arbeidet over nyttår.

– Det er på tide med en kulturforandring i politiet som bidrar til et godt arbeidsmiljø der kreativitet, utvikling og glede bidrar til en effektiv politivirksomhet som medfører mindre kriminalitet og økt trygghet i samfunnet, heter det i en uttalelse fra Polisforbundet.

Forbundet er altså positive til politireformen, men krever at andre mindre reformer som er igangsatt av Rikspolisstyrelsen, nå avvikles.