- Storbergets fremstilling stemmer ikke

Justisminister Knut Storbergets skjønnmaling av produksjonen i politiet får erfarne politifolk til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

- Kriminelle jobber nå i det stille med å etablere seg, advarer Dagfinn Torstveit.

Han er etterretningssjef i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, men presiserer at han uttaler seg som fungerende leder i PF-leder i samme politidistrikt.

- Jeg får ikke folk til å jobbe for knapper og glansbilder lenger. Den spiriten og entusiasmen jeg tidligere følte hos mine folk er borte med den følge at de ikke vil jobbe overtid lenger. Alle som kjenner politiarbeidet vet at spaning er grunnlag for mange av de store sakene som politiet avslører. Men spaning slutter ikke på fastlagte klokkeslett, man er nødt til å være fleksibel. For å få dette til, må ha en vilje. Nå mangler den, fastslår Torstveit.

Han forteller at 11 av 21 hovedmål i politidistriktet har røde tall ved utgangen av mars. Antall grove narkotikasaker er halvert fra 2007 til 2008. Etter to måneders drift i år fortsetter tallene å falle. Ved utgangen av februar hadde politiet avdekket kun én (!) slik sak. Til sammenligning ga 2007 49 slike saker.

- Politidistriktet hadde tidligere svært gode måltall i forhold til politidistriktets størrelse. Det som skjer nå er at vi ikke har den slagkraft som vi burde hatt. Kriminelle får nå innarbeidet seg i et marked i fred og ro uten forstyrrelser. Det blir en logisk brist når regjeringen samtidig sier at organisert kriminalitet er alvorlig for vårt samfunn, sier Torstveit.

Beordringer ødelegger

- Konsekvensen av at de kriminelle nå etablerer seg, merker vi ikke umiddelbart. Men på sikt vil vi merke det. Vi vil få økt tilfang av narkotika. Og vi får ikke fulgt opp utlendingsloven med den følge at vi har mange personer i landet som ikke burde vært her. Jeg har vært borti mange saker hvor vi har drevet etterretning og spaning opp mot ett helt år før tilslag. Slikt krever god etterretning og gode analyser. Men også at folk er fleksible, og er villige til å stå på. Det er det vi nå mangler. Folk er ikke villige til å gjøre noe uten å bli beordret. Det ikke er bare å knipse i fingrene med en beordring. Man skal jo ha en skikkelig begrunnelse, og som ledere må vi ta hensyn til velferdsbehov for ungepass og sosiale plikter. Formelt skal arbeidstidsreglement følges, sier Torstveit.

Han erkjenner at det er belastende å være sjef og måtte beordre.

- Jeg har alltid hatt et godt liv som politimann. Men jeg må innrømme at gleden ved å jobbe blir redusert når man hele tiden må slite for å få folk til å yte ekstra, sier Torstveit.

Frykter grunnlag for korrupsjon

- I mange år har politiet rekruttert fra øverste hylle. Men situasjonen nå bekymrer meg skikkelig. Husk at det ikke skal så mye til for å snu ryggen til om noe skjer. I enkelte miljøer er det så utrolig mye penger. Det skal ikke stor fantasi til for å skjønne at politifolk med feil innstilling blir et lett bytte for dem som ønsker å løse plagsomt politinærvær med kontanter. Da er vi alvorlig ute å kjøre, advarer Torstveit.

Uten forslag til løsning

Justisminister Knut Storberget møtte på pressekonferanse etter fire ukers sykefravær uten ett forslag til løsning på politikonflikten.

En sjeldent ordknapp justisminister møtte Politiforum dagen etter pressekonferansen. Innholdet i intervjuet kan du lese her.

- Hvor lenge kan denne konflikten pågå?

- Det er ikke opp til meg å bestemme, det er PF som har startet kampanjen.

- AP er kjent for å ha vært med på å fremforhandle et demokratisk arbeidsliv. Hvordan er det forenlig med fremlagte forslag forskrift?

- Det er absolutt hjemmel til å komme med forskrift. Politiets Fellesforbund må ta inn over seg bakgrunnen for å komme med forskrift blant annet fordi PF har startet sin kampanje. Dette er fullt ut demokratisk. Vi følger demokratiske prosesser fordi forslaget til forskrift sendes til høring og at det ligger en forståelse for at politiet vil få kompensasjoner. Det vil derimot være en større utfordring for demokratiet å gi grupper som lett når frem i media lønn utenfor tur.

- Hvordan har du tenkt å motivere de politiansatte til å være fleksible og til å stå på slik vi kjenner de fra tidligere år?

- Slik vi motiverer alle yrkesgrupper i det offentlige. Men husk at politiyrket ikke er av den gruppen som har minst gunstig pensjonsalder eller som ligger lavest på lønnsstatistikken av høyskoleutdannede folk. Og politiet er slett ikke av den gruppen som har høyest sykefravær eller har høyest yrkesskadefrekvens.

- Du viser til at regjeringen har bevilget 2,3 milliarder mer enn den forrige regjeringen til politiet. Nominelle tall sier Erna Solberg. Samtidig med at politiansatte i Nordmøre får oppsigelser i hånden og at det i Telemark ikke satt inn vikarer ved ledighet i stillinger. Sysselmannen må for første gang på 15 år operere uten feltinspektører.

- Regjeringen har økt politi budsjettet med 2,3 milliarder. Den reelle økningen er ca. 1 milliard.

- Du har tidligere skrytt av PFs bredt anlagte tilnærmelser til kriminalitetsbekjempelse utover kun det å drive lønnskamp. Hvor lenge tror du Arne Johannessen kan forsvare overfor egne medlemmer å drive en bredt anlagt politikk når han ikke når frem med basale fagforeningssaker som lønn og bedre arbeidsbetingelser?

- PF må velge sin kampanjestrategi. Jeg er ikke særlig imponert over rådene som er gitt til PF. Foreningen må huske at det først og fremst er Fornyingsdepartementet som håndterer lønn. Jeg kan ikke noe for at Arne Johannessen har utnevnt meg til fiende nummer én, det gir ikke noe positivt inntrykk.