Når krisealarmen går er ledelse viktig. Nå avsluttes stabs- og ledelsesprogrammet for 20 av 27 distrikter.
Når krisealarmen går er ledelse viktig. Nå avsluttes stabs- og ledelsesprogrammet for 20 av 27 distrikter.

Stopper lederutdanning for 20 politidistrikter

20 av de 27 politidistriktene tas ut av stabs- og lederutviklingsprogrammet ved PHS med øyeblikkelig virkning. Kun sju distrikter får fortsette.

Publisert Sist oppdatert

I går fortalte politiforum at tre politidistrikter tas ut av stab- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen (PHS).

Nå viser det seg at det ikke bare er tre av 27 distrikter som tas ut av programmet ved PHS. Tallet er 20.

I et brev PHS har sendt ut til samtlige politidistrikter, informeres det om at det inntil videre kun er sju distrikter skal fortsette i programmet.

De sju distriktene er Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Rogaland, Salten og Agder.

Mister veiledning

Stabs- og lederutviklingsprogrammet går ut på å heve kompetansen ved stabene og ledelsene i politidistriktene over en toårsperiode i 2014 og 2015. Alle de 27 distriktene var opprinnelig med i programmet. De nye endringene skjer med umiddelbar virkning.

Dette betyr at de planlagte samlingene for stabene i Stavern og samlingene i samarbeid med hovedredningssentralene i egne distrikter bortfaller for de 20 distriktene. De får heller ikke videre oppfølging eller veiledning fra PHS. Distriktene får beholde tilgang til en e-læringspakke på internett som PHS ikke fjerner.

– Bakgrunnen er en avgjørelse fra Politidirektoratet om at man skal prioritere de sju største distriktene. Da blir konsekvensen at 20 ikke får delta og det følger vi opp, forteller leder for operativ seksjon ved PHS, Per Olaf Torkildsen.

Spørsmål om ressurser

Avgjørelsen er et spørsmål om ressurser, mener Torkildsen.

– I utgangspunktet var alle distriktene med i påvente av ny struktur. Men så har man sett på om det er hensiktsmessig å bruke ressurser på distrikter som om kort tid kanskje ikke eksisterer. Det er begrunnelsen som POD har fremført for oss, forklarer Torkildsen.

Han understreker at det kan bli aktuelt å hekte på distriker igjen senere.

– Alle elementene henger nøye sammen og det er meningsløst å videreføre enkelte elementer i programmet. Distriktene fortsatt ha tilgang til en e-læringspakken, men resten av programmet utgår for de 20 distriktene inntil videre. Dersom det skulle bli andre prioriteringer senere kan vi lage nye programmer eller revitalisere eksisterende program, slik at andre distrikter kan tas inn igjen, sier Torkildsen.

– Ingen gladnyhet

Et av distriktene som ikke får delta i programmet videre er Follo politidistrikt. Stabssjef Olav Unnestad sier at beskjeden fra PHS ikke akkurat er en gladnyhet.

– Dette innebærer at vi avslutter et program vi har brukt mye energi på fram til nå, til tross for at vi ikke er halvveis en gang. På kort sikt betyr det noe for motivasjonen til de ansatte i staben, inkludert meg selv, forteller Unnestad.

Men han forsikrer om at Follo har en slagkraftig stab.

– Vi i staben ser framover og ivaretar uansett funksjonene på skikkelig vis. Vi har en velfungerende stab i Follo som kan takle hendelser, og det kan publikum være trygge på. Men vi skulle også ha ønsket oss kompetansen og gått programmet ut, slår Unnestad fast.

Har vært nyttig

Politiforum har forsøkt å kontakte en rekke av politimesterne i de 20 politidistriktene som ikke lenger skal være en del av programmet.

Politimester i Søndre Buskerud, Johan Brekke, forteller at utviklingsprogrammet har vært nyttig for distriktet, som ikke lenger får delta.

– Det er ikke tvil om at staben har blitt bedre. Det har vært bra for oss å delta i et sånt program. Det hadde vært fint å få avslutte det med en samling som er planlagt neste år, men dersom det ikke blir sånn er det antakeligvis en god grunn til prioriteringene, sier Brekke.

Samme holdning har politimester Bjørn Vandvik på Romerike.

– Programmet har vært bra og vi har satt pris på kompetansen. Sånn sett kunne vi gjerne fullført det. Samtidig kan det være klokt med en pause, når vi kanskje får en avgjørelse om framtidig struktur om noen måneder.

Politimester i Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen, sier han ikke er overrasket.

– Det vil skje endringer i tiden framover og det har vi tatt innover oss, svarer han.