Sommerstengt lensmannskontor

Med et politidistrikt som på ett år har kuttet fem politistillinger, er det langt igjen til å nå målet om to politi per 1000 innbyggere.

Publisert Sist oppdatert

Det konstaterer PF Nord-Trøndelag og leder Rune Arstein. Sammen med kolleger fra fylket troppet han opp i Stortinget og møtte politikere fra hjemfylket for å informere om politisituasjonen.

– Vi fikk fem færre politifolk i løpet av 2010, og vi skal ikke forlenge ytterligere tre vikariater i år. Vi synes det er fornuftig å spørre politikerne hva slags politi de ønsker seg, sier Arstein.

Stramt år

For mange politidistrikter vil 2011 fortone seg svært vanskelig. Det spares, omorganiseres og flyttes på ansatte og innføres «kreative» løsninger på vaktlistene for å få beredskapen til å gå rundt.

I Nord-Trøndelag er et stort trykk på Trondheim Lufthavn Værnes krevende for politiet, som må binde opp mye ressurser til alle charteravgangene.

Antall charterfly øker sterkt, og økningen vil på to-tre år øke like mye som de siste 15 år.

Bare i sommer er det ventet 90 charterflyhåndteringer. Politiet forstår ikke hvordan de skal klare å bemanne flyplassen samtidig som de skal ha øvrig vakt og beredskap i regionen.

– Det blir en sentralisert vaktliste, hvor ressursene trekkes inn mot sentrale områder og hvor ytterområdene blir uten synlig politi, konstaterer Arstein.

Sommerstengt

– Dette er følgene av stramme driftsbudsjett. Politiet vil ikke klare å løse alt, og det går nå mot sommerstengte lensmannskontor. Det har aldri tidligere skjedd, sier PF-lederen i Nord-Trøndelag.

Stjørdal er riktig nok landets største lensmannskontor, og samtlige politistillinger ved kontoret inngår på vaktlisten for å gi publikum en forsvarlig polititjeneste.

Kun lensmannen står utenfor listen.

– Politidistriktet skal spare ni millioner kroner på hus og eiendom, men gevinsten av dette oppnår vi først i 2019, når leieavtalene opphører. Det er gjort en rekke grep internt i distriktet for å få mest mulig polititjeneste ut fra budsjettet, men distriktet går likevel i minus, konstaterer Arstein.

Dermed blir det personalkutt. Tre politibetjenter får ikke forlenget sine vikariater i år. Det skal heller ikke ansettes noen.

Flere kutter

Andre distrikter som har kuttet, eller vil kutte, politistillinger, er:

• Oslo, som gikk med 100 færre stillinger i 2010 enn året før

• Asker og Bærum, som har redusert bemanningen med 50

• Follo, som skal ned med 14

• Agder, som skal ned med cirka 40