Slik reduseres politidistriktenes driftsbudsjetter

Politidistriktenes budsjetter har blitt doblet, men de sitter likevel igjen med mindre frie midler i dag enn for 14 år siden. Hvor blir det av pengene? Sjekk ditt distrikt i vår grafikk.

Publisert Sist oppdatert

1. Nøkkeltall for de nye distriktene

Grafikken er basert på Politidirektoratets budsjettildeling til politidistriktene fra 2003-2016, omregnet til den nye distriktstrukturen. Her kan du se hvor stort ditt politidistrikts samlede budsjett er i 2016, endringen fra 2015-2016, hvor stor andel av årets budsjettøkning som er bundet opp i politisk øremerkede tiltak og pris-/lønnsjustering, og den reelle endringen i frie driftsmidler fra i fjor til i år. Til sist kan du se hvor mye mindre din politimester har å rutte med i dag, sammenligne t med i 2003.

De mørkeste distriktene er distriktene med prosentvis størst nedgang i frie, disponible driftsmidler fra 2015-2016.

Klikk på ditt distrikt for å se nøkkeltall fra 2016-budsjettet.

2. Slik får distriktet mindre på 1-2-3

Dette viser hvordan pris- og lønnsjustering og øremerking påvirker utviklingen i budsjettet for de gamle politidistriktene. I 2016 drives de gamle distriktene i stor grad som før, selv om de offisielt er slått sammen.

Velg ditt distrikt klikk deg gjennom de tre stegene under grafen for å se hvorfor utviklingen går nedover.

3. Dette koster: POD, særorganer og øremerkede satsninger

Politidirektoratet har økt sitt budsjett. Særorganene har fått mer. I 2016 har spesielt Politiets Utlendingsenhet fått styrket budsjettet kraftig som følge av asylsituasjonen. I tillegg er de friske midlene politikerne bevilger øremerket satsninger. I 2016 er andelen øremerkede midler høyere enn økningen i frie midler.