I sommer blir det utlyst 349 nye politibetjent 1-stillinger i politiet. Det kan gi nye jobbmuligheter for politistudentene som gikk ut av Politihøgskolen i 2014-
I sommer blir det utlyst 349 nye politibetjent 1-stillinger i politiet. Det kan gi nye jobbmuligheter for politistudentene som gikk ut av Politihøgskolen i 2014-

Slik fordeles de nye politistillingene

Politidistriktene får tildelt 302 nye politibetjent 1-stillinger i år. Oslo politidistrikt får flest, Østfinnmark færrest.

Publisert Sist oppdatert

Totalt er det 349 PB1-stillinger som skal fordeles i politi-Norge, men 17 av dem (16 til Kripos og 1 til Økokrim) går til særorganene. Samtidig går 20 stillinger til Politiets Sikkerhetstjeneste, mens 10 stillinger ennå ikke er fordelt.

PB1-stillingene tildeles med virkning fra 1. juli, ifølge Politidirektoratets disponeringsskriv for 2015.

Stiller krav til nettovekst

Det stilles som vanlig krav fra sentralt hold om at politidistriktene skal oppnå en nettovekst i stillinger, tilsvarende antallet stillinger hvert distrikt blir tildelt. Ennå er det flere politidistrikter som ikke har oppfyllt dette kravet for 2014.

Dette er er lista over hvor mange PB1-stillinger politidistriktene har fått tildelt i år (flest til færrest):

Oslo 80
Hordaland 27
Rogaland 19
Haugaland og Sunnhordland 16
Agder 16

Østfold 14
Romerike 14
Sør-Trøndelag 14
Hedmark 12
Søndre Buskerud 11

Nordmøre og Romsdal 11
Salten 10
Vestfold 9
Troms 7
Nord-Trøndelag 5

Sunnmøre 5
Follo 4
Vestoppland 4
Nordre Buskerud 4
Midtre Hålogaland 4

Sogn og Fjordane 3
Asker og Bærum 3
Gudbrandsdal 3
Telemark 2
Helgeland 2

Vestfinnmark 2
Østfinnmark 1

50 nye jurister

Samtidig blir det fordelt 50 nye stillinger til påtalejurister i politiet. Tre stillinger går til Kripos, to til Økokrim, 45 til politidistriktene, mens en stilling holdes tilbake.

Juriststillingene tildeles med virkning allerede fra 1. mai.

Her er oversikten over hvor mange juriststillinger politidistriktene blir tildelt:

7 stillinger: Oslo
4 stillinger: Agder
3 stillinger: Hordaland og Vestfold
2 stillinger: Østfold, Romerike, Hedmark, Telemark og Sør-Trøndelag
1 stilling: Follo, Gudbrandsdal, Vestoppland, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Asker og Bærum, Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms og Vestfinnmark.

Østfinnmark politidistrikt får ikke tildelt noen nye påtalejuriststillinger i år.