Grensen mot Russland på Storskog er bare en av mange grenseoverganger i Norge.
Grensen mot Russland på Storskog er bare en av mange grenseoverganger i Norge.

Slik er Norges kontakt med utlandet

78 veier, 15 flyplasser, 8 havner og 4 toglinjer tar nordmenn til utlandet - og utlandet til nordmenn.

Publisert Sist oppdatert

I går ble alle politidistrikter i Norge satt i terrorberedskap. Politiet vokter nå Norges grenser mot utlandet.

Politiforum har foretatt en opptalling av hvilke grenser og kontaktpunkt Norge har med utlandet, og som nå skal voktes av politiet. Det er mange politifolk som må i beredskap for å dekke opp alle:

Se kart og se status for de ulike politidistriktene her!

  • 78 veier, hvorav 59 er farbare med personbil, tar Norge til Sverige, Finland og Russland, opplyser Tollvesenet.
  • 15 flyplasser har direkteruter til utlandet.
  • 8 havner har anløp til Danmark, Sverige og Tyskland.
  • 4 toglinjer krysser svenskegrensa.

Dette er imidlertid bare grensene. I tillegg holder politiet vakthold ved andre stasjoner og mulige terrormål.

38 grenseoverganger i Hedmark

Flest veioverganger er det på Østlandet med 57. 38 av dem skal ligge i Hedmark fylke, ifølge Tollvesenet.

På Romerike er det én grenseovergang, mens resten ligger i Østfold.

Nordover, fra Sør-Trøndelag politidistrikt til Midtre Hålogaland, ligger det 14 grenseoverganger. Flest av disse befinner seg i Nord-Trøndelag politidistrikt.

I Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark er det sju veioverganger.

Båt og tog i sør

Fra åtte havner i Sør-Norge går det bilferger til utlandet. Disse befinner seg i Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Oslo politidistrikter. Båtene går til Danmark, Sverige og Tyskland.

Fra Oslo går det tog til Sverige via Hedmark politidistrikt og Østfold politidistrikt. Tog fra Sverige til Norge går det også gjennom Nord-Trøndelag politidistrikt og Midtre Hålogaland.

Flere flyplasser flyr til utlandet

Nå på sommeren er det mange flyplasser som flyr til utlandet. Fra totalt 15 flyplasser går det fly utenlands, viser ruteoversiktene til Avinor. De fleste mindre flyplassene med utenlandsruter går i hovedsak til sydendestinasjoner.

Se kart og se status for de ulike politidistriktene her!