Slik er forslaget til det nye politikartet

Distriktene foreslår at nesten halvparten av landets lensmannskontorer skal legges ned. Finn ditt lensmannskontor i oversikten.

Publisert Sist oppdatert

Denne saken oppdateres når det kommer endringer i forslagene fra distriktene.

160 av politiets 339 tjenestesteder foreslås nedlagt som en del av den pågående politireformen. Det er klart etter at arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene har lagt fram sine forslag.

SE FULLSTENDIG KART NEDERST I SAKEN

Kun fire av de 68 tjenestestedene som defineres som politistasjoner, foreslås nedlagt. For de 271 lensmannskontorene, er mannefallet større: 156 av disse har ifølge arbeidsgruppene ikke livets rett.

Noen av disse lensmannskontorene står i praksis allerede tomme. Likevel; nå kan døra blir stengt for godt på nesten 60 prosent av landets lensmannskontorer.

DISSE KONTORENE KAN BLI NEDLAGT (ALFABETISK LISTE)

Vil legge ned for mange

Arbeidsgruppenes forslag skal først godkjennes og eventuelt endres av politimestrene før det i neste uke går ut på høring til de berørte kommunene. I midten av desember får politidirektør Odd Reidar Humlegård politimestrenes endelige forslag på sitt bord.

I arbeidsgruppenes forslag, ligger det an til at politiet vil sitte igjen med 179 tjenestesteder - vesentlig mindre enn den nedre grensen på 210 tjenestesteder.

Hvis ikke høringsrunden eller politimestrenes vurderinger gir store endringer i forslaget, har dermed Humlegård et puslespill å legge.

«Dersom tilrådningene fra politimesterne totalt blir lavere enn 210, vil Politidirektoratet foreta justeringer i tett dialog med politimesterne», skriver Politidirektoratet (POD) på Politi.no.

- Ikke mål om færrest mulig tjenestesteder

POD skriver videre at de vil bruke julen og de første ukene i 2017 på å behandle politimestrenes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer.

«Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov», understreker de.

- Det er viktig at de lokale prosessene i samspill mellom politiet og kommunene når får gå sin gang. Det er der grunnlaget for gode lokale løsningene legges. Det er ikke noe mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder. Det viktige er at vi finner en organisering som skaper et best mulig nærpoliti, sier politidirektøren til Politi.no.

Kan klage etter endelig avgjørelse

PODs endelige beslutning antas å komme i midten av januar. Da har berørte kommuner åtte uker på seg til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet, «dersom de mener beslutningene ikke fyller de prosess- og kvalitetskrav som er satt av Stortinget».

Klagen vil bli behandlet av POD.

Slik foreslår arbeidsgruppene at politikartet bør se ut:

Finner du feil i kartet? Klikk her for å sende oss en e-post og si ifra!