I dag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård den endelige beslutningen om ny distriktstruktur. 221 tjenestesteder videreføres.
I dag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård den endelige beslutningen om ny distriktstruktur. 221 tjenestesteder videreføres.

Slik blir det nye politi-kartet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte i dag sin beslutning om politiets nye, lokale organisering.

Publisert Sist oppdatert

Etter at politimestrene før jul - etter en høringsrunde - konkluderte med at 130 tjenestesteder forsvinner, knyttet det seg stor spenning til Politidirektoratets (POD) endelige beslutning.

- Organisering av politiet er et viktig premiss for å kunne lede og styre etaten bedre enn i dag. Vi har per i dag smurt politiressursene for tynt utover landet. Ved å slå slantene sammen, skal vi få et bedre politi, også i grisgrendte strøk, sa Humlegård under pressekonferansen.

Freder to i Nordland

I dag kom beslutningen fra POD. De freder ytterligere fire lensmannskontorer, og viderefører 221 tjenestesteder. Disse fire lensmannskontorene har likevel livets rett, mener POD:

  • Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland)
  • Tysfjord lensmannskontor (Nordland)
  • Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal)
  • Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst)

- Gjennom høringsrunden på seks uker, og i arbeidet etterpå, har vi jobbet tett med politidistriktene. For det første for å nå Stortingets krav på mer enn 210 tjenestesteder, tallet som kommer fra politianalysen. Det måtte vi innfri, og det har vi jobbet opp mot politidistriktene for å få til, forklarte Humlegård.

«Det er i hovedsak små lensmannskontorer som avvikles, med i gjennomsnitt 4 ansatte. Når endringene er gjennomført, vil befolkningen i Norge kunne oppsøke politiet på 66 ulike politistasjoner og 155 lensmannskontor», utdyper POD i en pressemelding.

Gjorde nye vurderinger

Det var ikke grunnlag for å gjøre store endringer i tilrådningene fra politimestrene, sa politidirektøren.

- Vi så spesielt på områder hvor det var spesielt lange avstander, eller store grupper av mennesker som fikk særlig stor reisevei. Vi så at noen tjenestesteder slo ut på flere kriterier, som lang reisevei, fergetransport og antall innbyggere.

«Kontorene ligger i områder i Norge med lange reiseavstander og relativt stor befolkning», skriver POD i pressemeldingen.

Dette førte altså til at fire lensmannskontorer likevel overlever tidenes politireform.

Fortsatt noen små tjenestesteder

- Så er det slik at av de 221 tjenestestedene som videreføres, er det fortsatt 50 av dem som har fem eller færre ansatte, inkludert kontorpersonell. Noen av de 221 vil fortsatt være bemannet på samme måte som i dag. Alle blir ikke styrket. Men mange vil oppleve å se at de får flere kolleger, og det er noe av poenget.

Kravet fra Stortinget er at 90 prosent av befolkningen skal ha en reisevei på maksimalt 45 minutter til politiet.

- Med vår løsning, blir dette tallet 98,6 prosent. I praksis alle, sier Humlegård.

En omfattende prosess

Humlegård understreket at arbeidet med å komme fram til denne beslutningen, springer ut av en omfattende prosess som har foregått på kort tid.

- Vi har fått over 400 høringsuttalelser, og vi i POD har lest alle. Vi mener det har vært gode prosesser, og i hovedsak gir også kommunene uttrykk for det.

Under ti av de 334 kommunene som har levert høringssvar, var kritiske til prosessen, ifølge politidirektøren.

Berørte kommuner har adgang til å klage på vedtaket, og klagefristen er 10. mars.

- Det er klager på forholder ved saksbehandlingen, som er klagegjenstand, sier politidirektøren.

Kan gå flere år

Politidirektoratet vil ta stilling til om det er grunnlag for å omgjøre noen av beslutningene, eller om klagen videresendes til Justis- og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse.

- Det er viktig å understreke at det vi nå presenterer, ikke vil bli effektuert før klageprosessen er gjennomført og helt endelig beslutning er fattet. Det vil skje i løpet av våren.

Deretter vil husleiekontrakter og andre praktiske hensyn styre den videre framdriften.

- Det vil noen steder sannsynligvis gå flere år før man får flyttet inn i nye lokaler og får nytt oppmøtested.