Skuttbeskyttende hjelmer har utløpsdato og må erstattes når leverandøren ikke lenger kan garantere for at de er gode nok.
Skuttbeskyttende hjelmer har utløpsdato og må erstattes når leverandøren ikke lenger kan garantere for at de er gode nok.

Skuddsikre hjelmer har gått ut på dato – distriktene venter fortsatt på nye

Etter flere måneder nærmer omsider politiets leverandør seg å kunne levere hjelmer som kan godkjennes av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Skuddbeskyttende utstyr har utløpsdato og flere steder i landet er det nå behov for nye, skuddbeskyttende hjelmer. Leverandøren politiet har valgt til å levere skuddbeskyttende hjelmer, har imidlertid ikke klart å levere hjelmer som holder mål i vinter, før nå.

Det fører både til at politibetjenter har brukt hjelmer utgått på dato og at det ikke har vært hjelmer å gi til nyansatte politifolk.

Bare i Oslo politidistrikt skal det etter det Politiforum erfarer være snakk om behov for flere hundre hjelmer. Også andre distrikter har behov.

Visiret kunne ramle av

Tidligere satt visiret på politiets ballistiske hjelmer fast hele tiden, men den nye typen hjelmer har en festemekanisme som gjør at visiret kan tas av og på. Denne festemekanismen var ikke god nok, noe som gjorde at visiret på de skuddbeskyttende hjelmene kunne ramle av eller komme ut av posisjon når politifolk løp eller beveget seg i ulent terreng.

Flere distrikter fikk levert disse hjelmene sent i fjor høst, men politidistriktene oppdaget på egenhånd at hjelmene ikke var gode nok. Etter det Politiforum forstår skal produsenten av hjelmene i løpet av vinteren ha forsøkt å utbedre svakheten hele tre ganger, men Politiets Fellestjenester (PFT) kunne ikke godkjenne noen av løsningene.

Samtidig kan hverken PFT eller leverandøren garantere for hjelmer utgått på dato.

Materiellansvarlige i distriktene som Politiforum har snakket med, opplyser at de har planlagt utskifting på hjelmer i år og er avhengig av at en avtale om hjelmer kommer på plass raskt.

Lover at ny hjelm er like rundt hjørnet

Bente Klæstad ved kommunikasjonsenheten i Politiets Fellestjenester sier til Politiforum at nye hjelmer, som skal være gode nok, nå er på vei.

– Denne utfordringen er nå løst og ny løsning fra leverandør er godkjent. Både hjelmer og visir holder nå avtalt kvalitet og er godkjent.

Hva er det som gjorde at de første hjelmene produsenten leverte ikke kunne godkjennes?

– Utfordringen har vært festeanordningen. De første hjelmene som ble levert holdt derfor ikke god nok kvalitet totalt sett pga dette. Den nye festeløsningen gir god stabilitet og er stødig. Det motsatte kan medføre at visiret blir skjevt og det kan innebære en sikkerhetsrisiko. Derfor ble de første underkjent, sier Klæstad.

Nå venter PFT bare på produksjonen av hjelmene.

– Leverandøren er informert om dette og vil i løpet av kort tid levere en plan for levering. Vi forventer at produksjonen har høy prioritet og at distriktene får det de har bestilt så raskt som mulig.

Distriktene vil ikke lide økonomisk for at hjelmene først har blitt klare i år, lover Klæstad.

– De distriktene som har fått levert skuddbeskyttende hjelmer og visir i feil kvalitet, vil få tilsendt erstatningsvisir med ny festeanordning, uten kostnad for distriktet. For de distriktene som bestilte i fjor, og som fortsatt venter på leveransen, vil det heller ikke få noen økonomiske konsekvenser for, siden prisen på bestillingspunkt er gjeldende, sier hun.