Skeptisk til sammenslåing

Telemark og Vestfold PD anbefales sammenslått. – Jeg tror ikke det vil gi bedre politidekning, sier PF-leder Tor Ragnar Steffensen i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

I et brev fra Politidirektoratet (POD) til Justisdepartementet anbefales det å gå for alternativet med 18 politidistrikter i den kommende Resultat-reformen.

En ny struktur med 18 politidistrikter var ett av tre alternativer i PODs utredning som ble lagt fram før jul i fjor.

Til forskjell fra 18-distriktsalternativet som ble lagt fram da, anbefaler POD i henvendelsen til departementet å slå sammen Vestfold og Telemark PD i stedet for å slå sammen Midtre Hålogaland og Troms PD.

– Det er fordeler og ulemper ved alt, men utgangspunktet vårt er at vi ikke er tilhengere av sammenslåing. Jeg tror ikke det vil gi bedre politidekning, sier Tor Ragnar Steffensen, som er lokallagsleder i PF Telemark.

– Nok utfordringer

Overfor NRK Østafjells sier politimester Anne Rygh Pedersen i Telemark PD at hun støtter forslaget.

Hun åpner også for å ta med Buskerud i sammenslåingen, for å få «et balansert politidistrikt med et rimelig forhold mellom by og land».

– Folk vil tjene på en sammenslåing av politidistrikt, mener Rygh Pedersen, som tror dette vil gi politiet «en større ressurs å spille på».

– Jeg registrer at politimesteren sier dette vil gjøre oss mer slagkraftige, kommenterer Steffensen, og fortsetter:

– Men vi har nok utfordringer som det er, og det samme gjelder Vestfold. Det er utfordrende for oss med tre tettsteder i ett distrikt. Har du ett sentrum, vil alle være der i helgene, men nå har vi tre sentrum å forholde oss til. Vi har også lange avstander. Slår vi sammen Telemark og Vestfold blir det veldig mange lange utrykninger.

Lokallagslederen viser til at de i distriktet allerede i dag har store utfordringer med lange avstander fra Grenland til Øvre Telemark.

– Får vi en time lenger kjøretid, så blir ikke det noe mer gunstig, sier Steffensen.

– Kun sparereform

Sammenslåingsforslaget har blitt diskutert av styret i Telemark PF, som kommer til å prioritere saken i tiden som kommer.

– Det er ikke sånn at vi er motstander av alle endringer, men skal det endres, så må det være til det bedre for å redusere kriminaliteten. Ikke på grunn av økonomi, som vi føler står i høysetet nå. Dette er ikke noe annet enn en sparereform, mener Steffensen, som ikke føler at distriktet fikk noe ut av sammenslåingene i Politireform 2000 heller.

– Da ble fem distrikter slått sammen til ett, men jeg ser ikke store effekter med flere tjenestemenn i gatene, for å si det sånn.

Han frykter også at en sammenslåing vil gå ut over den lokale forankringen.

– Det blir vanskelig å holde seg oppdatert. Noe kan sikkert ivaretas sentralt, men med den økonomien vi har i dag, tror jeg publikum får et dårligere tilbud dersom det blir en sammenslåing.