Småmynter.
Småmynter.

Så mye penger får ditt politidistrikt

Hvor mye har ditt distrikt å rutte med i 2014 i forhold til i 2013? Sjekk her!

Publisert Sist oppdatert

Les også intervjuer med politimesteren i Vestfold og Hedmark, og se Politidirektoratets kommentar her.

Politiforums beregning tar utgangspunkt i politidistriktenes budsjettramme for 2014.

Med unntak av tallene i kolonnen «Lønn/pris», er alle andre tall hentet direkte fra budsjettrammen. Ytterligere forklaring på tabellen finner du nederst i saken.

Merk at alle tall er oppgitt i 1000 kroner (44.401 = 44.401.000).

Du kan laste ned Politiforums tabell med nøyaktige tall her og budsjettet i sin helhet her (Excel).

Politidistrikt20132014ØkningLønn/prisÅrsverkØremerkSluttsum
OSLO2 059 3432 115 78656 44347 36424 75028 729-44 401
ØSTFOLD427 257440 01312 7559 8267 0712 573-6 716
FOLLO245 644253 8698 2255 6495 135972-3 532
ROMERIKE475 287506 82731 53910 93119 7192 779-1 891
HEDMARK289 306295 9876 6806 6544 7412 176-6 891
GUDBRANDSDAL112 623117 2704 6472 5904 424517-2 884
VESTOPPLAND160 648164 0153 3673 6943 182480-3 989
NORDRE BUSKERUD139 807144 6584 8503 2154 034490-2 890
SØNDRE BUSKERUD323 366339 75916 3937 43712 5291 659-5 233
ASKER OG BÆRUM263 206269 3946 1876 0532 9211 164-3 951
VESTFOLD339 671352 03512 3647 8123 7176 290-5 455
TELEMARK302 262307 2514 9886 9523 3271 142-6 433
AGDER454 268465 31711 04910 4487 0441 593-8 036
ROGALAND532 739563 65930 92012 25219 3292 736-3 397
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND201 800215 64813 8474 64111 373667-2 835
HORDALAND722 915756 55333 63716 62719 3292 731-5 049
SOGN OG FJORDANE157 614163 8836 2683 6254 424590-2 371
SUNNMØRE176 851188 44711 5964 0679 814327-2 613
NORDMØRE OG ROMSDAL184 321192 3298 0074 2395 666362-2 260
SØR- TRØNDELAG467 480490 96923 48810 75214 4784 085-5 827
NORD- TRØNDELAG206 397212 9716 5744 7471 767968-908
HELGELAND133 984139 1345 1493 0813 327642-1 901
SALTEN129 330142 09112 7612 9745 6665 987-1 866
MIDTRE HÅLOGALAND199 915204 4564 5414 5981 7671 108-2 933
TROMS221 174229 9008 7265 0871 7673 185-1 313
VESTFINNMARK100 609103 8183 2082 3141 767538-1 411
ØSTFINNMARK140 920153 47412 5533 2411 7678 265-720
SUM ALLE DISTRIKTER9 171 3999 602 566431 166210 942257 09082 766-119 631

Forklaringer til tabellen:

2013: Foreslått budsjettramme for 2013. Enkelte distrikter fikk redusert rammen noe før endelig tildeling, i form av trekk for tidligere lån/merforbruk. Disse distriktene var Oslo (29,3 millioner), Hedmark (8), Vestoppland (2,4) og Nordmøre og Romsdal (1,7).

2014: Foreslått budsjettramme for 2014. Enkelte distrikter vil få redusert rammen ytterligere, i form av trekk for blant annet tidligere lån/merforbruk. Disse distriktene er Hedmark (3 millioner), Vestoppland (1,7), Helgeland (1), Salten (1) og Vestfinnmark (0,5).

Økning: Økningen i rene kroner fra 2013 til 2014 (innbakt i denne summen er trekk til blant annet brukerbetaling nødnett og effektiviseringsgevinst). Så mye mer penger får distriktene å rutte med i 2014 i forhold til 2013.

Lønn/pris: Så mye penger forsvinner i lønns- og prisvekst. Her har Politiforum lagt til grunn Konsumprisindeksen, som for 2013 var på 2,3 prosent. Merk at bevilgningen til distriktene baserer seg på en prosentsats på rundt 1,5, noe som betyr at distriktene får bevilget for lite penger til å dekke den reelle lønns- og prisstigningen. Tallene i denne kolonnen er å regne som et anslag, og er beregnet som 2,3 prosent av foreslått budsjettramme for 2013.

Årsverk: Så mye penger er øremerket nye politiårsverk fra sommeren 2014, og helårsvirkningen av ansettelsen av nye årsverk 2014. Disse midlene er altså bundet opp i et politisk bestemt formål. For distriktene Oslo, Østfold, Follo, Vestoppland, Asker og Bærum, Nord-Trøndelag og Troms, er disse midlene midlertidig tilbakeholdt for 2014-ansettelser, fordi distriktene i skrivende stund ikke har oppnådd kravet om nettovekst i nye stillinger i 2013.

Øremerk: Så mye penger er bundet opp i andre øremerkede formål, som for eksempel barnehus, grunnberedskap IP3 og IP4, uttransportering, m.m.

Sluttsum: Denne summen viser endringen i frie, disponible driftsmidler for politidistriktene, og er indikerer deen reelle endringen i politimestrenes økonomiske handlefrihet fra 2013 til 2014 - altså hvor mye mindre penger politidistriktene selv kan bruke på det se selv trenger. Den er utregnet slik: Økning - lønn/pris - årsverk - øremerking - sluttsum