Ruster seg til kamp om innholdet i politireformen

Har hentet inn politiekspertise for å finpusse politipolitikken.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag og fredag denne uken har Arbeiderpartiet rustet seg for den avgjørende tiden der Politi-Norges framtid skal spikres.

Politireformens innhold blir tema på Stortinget fram mot sommeren. De siste to dagene har Ap arrangert miniseminarer for egne politikere i justiskomiteen, der de har invitert forelesere med god kjennskap til politiet inn for å komme med innspill på fire spesifikke områder:

  • Kultur og ledelse
  • Lokal politikraft
  • Etterforskning
  • Beredskap

Denne uken erkærte Ap at de var misfornøyde med politireformen. Den var for lite konkret og manglet nødvendige tiltak, var tilbakemeldingen fra landets største parti, med Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen og nestleder i Ap, i spissen.

– Det er viktig at vi legger oss på riktig detaljnivå i politireformen. Det er ikke alt vi politikere har noe med, men Stortinget må ta mer ansvar for sluttproduktet av reformen. Folk peker ofte på politiet når noe som ikke skulle ha skjedd har skjedd, men vi har også et tverrpolitisk ansvar på Stortinget for hvordan vi ønsker politiet skal fungere, sier Tajik til Politiforum.

Vil kreve flere nye tiltak

Arbeiderpartiet vil ikke la politireformen slik den er formulert i dag være bli endelige reformen uten kamp.

– Vi skal kna litt på det vi har fått innspill om disse to dagene og prioritere. Vi har blant annet fått innspill om kvalifikasjonskrav for etterforskere og konkrete tiltak til ledelse.

– Hvilke konkrete punkter ønsker dere inn i reformen?

– Det er kjent at vi ønsker en nasjonal, skalerbar operasjonssentral plassert i et politidistrikt, som kan bistå når det skjer en katastrofe som rammer flere steder i landet. Vi ønsker også konkrete tiltak når det gjelder erfaringslæring. Man er gode på å peke på syndebukker etter evalueringer og mindre gode på å lære. Vi ønsker et evalueringsutvalg mellom blålysetatene inn i reformen, sier Tajik.

- Vil dere komme med flere konkretiseringer dere ønsker inn i reformen?

- Ja, det vil vi. Mesteparten har vi på blokka allerede etter å ha besøkt alle distriktene, men del ting har det likevel vært fint å få en ekstra sjekk av på miniseminarene nå. Det har også vært nyttig med nye vurderinger i lys av helheten i reformen, nå som forslaget er offentlig kjent.

- Seigpining

Når det gjelder lokal politikraft, har Ap tidligere uttalt at inndeling av distrikter det eneste helt tydelige forslaget fra de tre avtalepartiene. Tajik sier de er spørrende til flere områder i reformen.

– Den videre organiseringen av distriktene står det lite om og vi er spørrende til den lokale tilstedeværelsen. Det er også lagt opp til at man skal endre politiloven slik at POD og regjeringen kan frata distrikter enkelte oppgaver. Hva dette egentlig betyr har vi så langt ikke fått gode svar på fra Venstre og regjeringen.

Da distriktstrukturen ble lagt fram i februar ble det klart at Østfinnmark politidistrikt forblir et eget politidistrikt. Distriktet skal likevel ikke alltid ha ansvar for alle oppgaver selv. Operasjonssentral, innsatsledelse, etterforskning, påtale og jourvakt er oppgaver politireformen nevner som sannsynlig at Østfinnmark kan få hjelp til fra politidistrikt Nord.

– Vil Østfinnmark være et robust og selvstendig distrikt i framtiden, slik politireformen beskriver organiseringen av distriktet?

– Slik Østfinnmark er beskrevet virker det som seigpining av distriktet. Det er vanskelig å se at det skal klare å være selvstendig over tid. Det er vi kritiske til. Men nå skal vi se nærmere på innspillene vi har fått og komme tilbake tilbake med ting vi ønsker inn i reformen, sier Tajik.

Ap vil innen kort tid avklare hvilke punkter de mener bør inn i politireformen.