Leder for Politiets Utlendingsenhet (PU), Kristin Kvigne.
Leder for Politiets Utlendingsenhet (PU), Kristin Kvigne.

PU-sjefen trakk søknad etter telefon fra POD

Kristin Kvigne søkte på stillingen som midlertidig leder for Politidirektoratets (POD) politifagavdeling i 2013. Så ringte assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Publisert Sist oppdatert

Det var i 2013 at POD lyste ut stillingen som leder for politifagavdelingen. Nåværende PU-sjef Kvigne hadde da fungert i stillingen i ni måneder, og søkte på jobben.

Da den offentlige søkerlista ble lagt ut på Politi.no 8. april 2013, var Kvigne en av ti personer på lista - og den eneste kvinnen.

En måned senere, den 7. mai - syv uker etter at søknadsfristen har gått ut - søker også Knut Smedsrud på stillingen, ifølge ABC Nyheter.

Oppringt av Refvik

Like før innstillingen til jobben skrives den 22. mai, mottar Kvigne en telefon. I den andre enden er assisterende politidirektør Vidar Refvik, som da skal ha oppfordret henne til å trekke søknaden.

Kvigne bekrefter dette overfor Politiforum.

– Det stemmer det. Han ringte meg. Slik jeg husker det, sa han: «Jeg kommer til å skrive deg ut av denne stillingen hvis du selv ikke trekker søknaden», sier hun i dag.

– Jeg er innforstått med at når man sender inn en søknad, må man finne seg i å ikke nå frem, enten gjennom å ikke bli innstilt, eller ved å bli innstilt som nummer to eller tre. Men i de rundt ni månedene jeg hadde fungert i stillingen, var det ingen som sa noe til meg som kunne tyde på at jeg ikke gjorde en jobb de var tilfreds med. Det synes jeg nok de burde ha formidlet i forkant av utlysingen. Samtalen med Refvik gjorde noe med meg, fortsetter Kvigne.

Ordene fra Refvik gjorde at hun trakk søknaden. 24. mai 2013 blir Smedsrud ansatt i stillingen.

Har du tips til Politiforum? Kontakt oss!

Søkte flere stilinger

Før Kvigne søkte på stillingen, hadde hun vært leder for internasjonal seksjon i POD, og hadde således direktoraterfaring.

I ansettelsessaken hvor Marit Fostervold trakk søknaden til stillingen som beredskapsdirektør i POD etter en samtale med HR-direktør Karin Aslaksen, ble det trukket frem som en mangel hvis man ikke hadde dette.

På denne tiden hadde Kvigne også søknader liggende inne til jobbene som sjef for Politiets Utlendingsenhet (PU) og politimester på Romerike. Disse stillingene skulle avgjøres i statsråd fordi det var embetsmannsstillinger, og ikke i ansettelsesrådet i POD.

– Av de tre søknadene jeg hadde inne, var stillingen som sjef for PU nok den jeg ønsket meg mest, og det var der jeg kunne få brukt min erfaring fra internasjonal seksjon best. Sånn sett er jeg i dag godt fornøyd med den endelige løsningen, sier Kvigne.

– Kvalifisert til alle stillingene

Assisterende politidirektør Vidar Refvik svarer Politiforum i en e-post via PODs kommunikasjonsavdeling.

– Kristin Kvigne var på dette tidspunktet aktuell til tre stillinger: Som politimester på Romerike, som midlertidig avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet og som sjef for PU. Kvigne ble ansett for å være kvalifisert til alle tre stillingene, sier Refvik i e-posten.

– Hun ønsket selv embetet som sjef for PU, og vår tilråding til Justis- og beredskapsdepartementet var at Kvigne burde utnevnes til sjef for PU.

Kvigne ble utnevnt som sjef for Politiets utlendingsenhet 24. mai 2013, opplyser Refvik.

– Stillingen som midlertidig avdelingsdirektør ble behandlet i ansettelsesrådet samme dag.

Ville øke kvinneandelen

Refvik sier videre at disse tre stillingene dermed ble vurdert i samme tidsrom.

– Vi mente det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre flere innstillingsprosesser, all den tid vi ønsket Kvigne og foreslo henne som sjef for PU. Kvigne ble for øvrig intervjuet for embetene som sjef for PU og politimester i Romerike, understreker assisterende politidirektør.

Refvik sier en viktig vurdering i å foreslå Kvigne som PU-leder, var ønsket om å styrke kvinneandelen i ytre etat og sikre fremtidige kvinnelige ledere på politimesternivå.

– Det var min intensjon med samtalen med Kristin å forklare sammenfallet av innstillingsprosessene. Vi har hele tiden ment at hun var kvalifisert til alle disse toppjobbene, avslutter Refvik i e-postsvaret til Politiforum.