PU reagerer på påstander

Politiets Utlendingsenhet (PU) og leder Ingrid Wirum reagerer på påstanden om trusler om personalsak.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag skrev Politiforum.no om at politibetjent Jan Martin Smorr opplevde at han ble truet med personalsak etter å ha reagert på PU-sjef Ingrid Wirums inngripen i en enkeltsak.

I en e-post fra informasjonsenheten ved PU, tar de sterkt avstand fra Smorrs påstander.

«Politiets utlendingsenhet tar sterkt avstand fra politibetjentens fremstilling av saken og vi stiller oss uforstående til hans påstander. Ingrid Wirum har ikke åpnet eller beordret noen personalsak mot politibetjenten fordi han har stilt spørsmål rundt saken», skriver PU.

Viser til taushetsplikt

De viser deretter til taushetsplikten, og at de derfor ikke ønsker å kommentere innholdet i saken nærmere.

«Politiets utlendingsenhet eller POD som overordnet har fortsatt ikke mottatt noe formelt varsel fra politibetjenten eller andre i saken», bemerker PU videre.

At saken er anmelt til Spesialenheten for politisaker, stiller PU seg uforstående til. Det samme gjelder framstillelsen av saken som Smorr ga overfor Politiforum.

«Plikt til å vurdere på nytt»

I forhold til PU-sjef Wirums inngrepen i den opprinnelige saken, hvor hun i mai sørget for at utsendelsen av en 25-årig ulovlig innvandrer ble stoppet, skriver PU følgende:

«På generelt grunnlag har vi som forvaltningsorgan plikt til å vurdere en sak på nytt når det kommer henvendelser eller nye opplysninger. I denne saken ble det konkludert med at meldeplikt var tilstrekkelig og meldeplikten er overholdt. Det er ikke uvanlig at nye opplysninger medfører at man må endre fremgangsmåten i en sak»