Thor Langli og styreleder Anita Mecheal Ellingsen i Kvinners Frivillige Beredskap (KFB).
Thor Langli og styreleder Anita Mecheal Ellingsen i Kvinners Frivillige Beredskap (KFB).

Pris til populær politimann

Operativ uteleder Thor Langli ved Oslo politidistrikt fikk mandag en ærefull pris av Kvinners frivillige beredskap (KFB).

Publisert Sist oppdatert

Det var under Totalforsvarskonferansen 2017 at Langli ble tildelt prisen, under en høytidelig seremoni i Litteraturhuset i Oslo.

Styreleder Anita Mecheal Ellingsen i KFB la i begrunnelsen vekt på Langlis brennende engasjement innenfor operativ tjeneste i politiet, og at han på den måten utmerker seg i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i politiet.

LES POLITIFORUMS PORTRETTINTERVJU MED LANGLI HER

- Trives best ute blant folk

Hun trakk frem at Langli var den som koordinerte politiinnsatsen i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

− Han trives best ute blant folk, og opptrer der alltid med en vennlig ro og faglig tyngde. Hans ønske er at Oslo skal være verdens fredeligste hovedstad, men skjer det noe, vil han at det skal skje på hans vakt, sa Ellingsen.

Hun trakk også frem at Langli var metodeutvikler da mobilt innsatskonsept (MIK) ble tilpasset norske forhold. MIK-konseptet forandret totalt massetjenesten i hovedstaden, og har ført til langt færre skader på mennesker og bygninger under voldelige demonstrasjoner.

- Smilet sitter løst

− Hos Langli sitter smilet løst, og han utstråler en vennlig ro. Han er flink til å gi ros og god til å behandle mennesker. Av kolleger blir han beskrevet som veldig lojal, og en du kan stole 100 prosent på. Han utfører sin profesjon på en enestående måte. Han stiller opp på fritiden ved ulike henvendelser relatert til sitt yrke, og har således engasjert seg langt utover det som må sies å kunne forventes. Juryen mener å ha funnet frem til en god og verdig prismottaker, sier Ellingsen til stor applaus fra en fullsatt sal.

For militær sektor ble prisen tildelt til sjef Heimevernets generalmajor Tor Rune Raabye.

Juryen besto av:

  • Tidligere Stortingspolitiker Signe Øye, Arbeiderpartiet
  • Oberstløytnant Henning Skøien, Forsvarsstaben
  • Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen, Negotia
  • Kommandørkaptein Patricia Flakstad, Nettverk for Kvinnelig Befal
  • Barne- og ungdomsarbeider Astrid Sylling, KFB Buskerud

Statuttene

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) har som formål å styrke landets beredskap med utgangspunkt i totalforsvarskonseptet, og skal arbeide for å informere befolkningen om hvordan hver enkelt selv bør tenke og handle - egenberedskap - med sikte på å gjøre samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon.

Rundt om i samfunnet er det mange enkeltpersoner i sivil og forsvarsrelatert sektor som gjør en stor innsats for beredskapsarbeidet på ulike måter, og som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement, har bidratt til å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i det norske samfunn på ulike nivåer og dermed må sies å være gode ambassadører for saken.