Politimester Ellen Katrine Hætta er bekymret for beredskapen i sitt eget distrikt.
Politimester Ellen Katrine Hætta er bekymret for beredskapen i sitt eget distrikt.

Politimesteren om beredskapen i Finnmark: – På tide å si ifra!

Frykter fatale konsekvenser dersom ikke brannvesen og politi i landets nordligste fylke har samme situasjonsbilde.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg blir mer og mer klar over hvor viktig et felles situasjonsbilde er.

Det sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, til Politiforum. I dag har hun skrevet et leserinnlegg i forkant av at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha et møte med blant annet kommunene og politi i Finnmark den 25. august. Målet med møtet er å komme nærmere en beslutning for hvor distriktets 110-sentral for Finnmark skal ligge. Den vil DSB nemlig ha i felles for Troms og Finnmark i Tromsø, mens politimester Hætta mener det er avgjørende med en samlokalisert sentral i Kirkenes.

Politimesteren mener det er på tide at de som har ansvar for beredskapen i Finnmark våkner og sier ifra nå.

– Man må ta innover seg Finnmarks enorme geografi og utfordringer. Tidligere når det har skjært seg, for eksempel under asylkrisa i fjor høst, har det kommet kritikk mot at vi manglet en felles situasjonsforståelse. Det er på tide at de som er ansvarlige for beredskapen i Finnmark sier ifra hva som er faglig å anbefale. Jeg etterlyser engasjement for beredskapen i Finnmark.

LES LESERINNLEGGET FRA HÆTTA: Bekymringsfull beredskap i Finnmark

– Kan få fatale konsekvenser

Hætta peker blant annet på at brannvesenet har fått en mer avgjørende rolle i beredskapsarbeidet.

– For eksempel kan vi se for oss en PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold journ.anm.). Her har brannvesenet fått en langt viktigere rolle i kriseberedskapen, og da er det felles situasjonsbildet viktig. Det kan være at politiet sitter inne med informasjon om en gjerningsperson der brannvesenet skal inn. Er det en eller to? Hva har vedkommende gjort tidligere? Har gjerningspersonen våpen? Uten den felles situasjonsforståelsen fratar man brannfolk sikkerhet, og det er skremmende. Det kan få fatale konsekvenser, sier Hætta.

Det faglige rådet fra beredskapsetatene bør derfor komme nå, før 110-sentralen eventuelt legges til Tromsø, mener hun. I leserinnlegget tar hun også opp at det er alt for få søkere fra Finnmark ved brannskolen i Hammerfest. Det gjør igjen at brannvesenet som jobber i Finnmark vil ha mindre lokal kjennskap til områdene der de skal jobbe.

– Hammerfest brann og redning driver en fantastisk samlingsbasert brannskole. Men de har ingen søkere fra Finnmark i år og vil derfor ikke starte opp. Det er bekymringsverdig, for selv om brannfolk som ikke kommer fra Finnmark gjør sitt beste, så er det vanskelig for dem å være fullt oppe å gå på alle scenarioer. Da er det ekstra god grunn til at de som sitter inne på sentralene skal ha tid og kunnskap til å bistå mannskapene, og det er vanskeligere å få til hvis 110-sentralen skal sitte i Tromsø. Vi snakker ikke bare om geografi, men også om hvem som er naboer og hva slags ressurser som er i nærheten, sier Hætta.

LES OGSÅ: – Distriktene skal være selvstendige. Finnmark er intet unntak.

Får støtte fra 110-sentralen

Og politimesteren får støtte fra 110-sentralen i Hammerfest. Sentralen ønsker å forbli i Finnmark og er klare til å flytte til Kirkenes, hvis det blir sånn. Men til Tromsø vil de ikke.

– Jeg har vært inne og sett på hva som skjer, og jeg er forferdet over det. Jeg ser bare negative konsekvenser ved å flytte 110-sentralen til Troms, sier Gerd Isaksen, avdelingsleder for 110-sentralen.

Hun mener også at Finnmarks beredskap vil bli svekka hvis de ikke får beholde en 110-sentral i fylket.

– Det er viktig å samlokalisere, for da vil vi få samhandling og samarbeid med politiet. Man må kjenne til fylket. Med samisk befolkning er det ekstra viktig, for vi er nå pålagt å ha samisktalende tolker. Vi har en tolketjeneste klar 24 timer i døgnet, forklarer Isaksen.

Hun sier at 110-sentralen har forsøkt å si ifra, men ikke har blitt hørt. Nå håper hun politikerne i fylkene klarer å stå fram.

– Så vidt jeg forstår vil de i Finnmark beholde sentralen der. Håper de klarer å stå fram og si sitt. Vi er klare for Kirkenes og har unge fremadstormende operatører som er godt kjent i Finnmark og som vil fortsette å ha sentralen her, sier Isaksen.