På Facebook ble det lagt ut grove, seksualiserte beskyldninger om en politimann, med navn og bilde
På Facebook ble det lagt ut grove, seksualiserte beskyldninger om en politimann, med navn og bilde

Politimann sjikanert på nett av kjent gjerningsperson – saken henlagt

– Belastende og et dårlig signal å sende, synes politimannen. Tillitsvalgte ønsker diskusjon om politifolks vern.

Publisert Sist oppdatert

Det var i fjor høst politimannen fra Rogaland ble utsatt for grov hets på Facebook. Plutselig dukket det opp et bilde av ham, sammen med fullt navn og krenkende, seksuelle beskyldninger.

Politimannen anmeldte forholdet. Gjerningspersonen hadde lagt det ut under fullt navn og var kjent for politiet. Likevel har politidistriktet valgt å henlegge saken. Det reagerer politimannen på.

– Jeg synes det er et fryktelig dårlig signal å sende. Det er synd at sånt blir henlagt. Det som ble publisert var både feil og negativt, og jeg mener det ikke skal være så lett å publisere sånt med bilde og navn uten at politiet får gjort noe, sier en oppgitt politimann til Politiforum.

Han mener politifolk bør ha et sterkt vern mot slike handlinger.

– Også andre kan fort havne i samme situasjon. Men skal vi forvente at sånt kan legges ut? spør han.

– Det påvirker meg i jobben

Politimannen jobber blant annet med forebygging i kommunen han jobber i og er derfor synlig i nærmiljøet. Han har flere ganger holdt foredrag for ungdommer om nettvett og hva som er lov og ikke på sosiale medier. I den forbindelse har han blant annet brukt ulike eksempler på straffereaksjoner som har vært gitt for å vise ungdommen hva de kan risikere.

Politimannen ble derfor overrasket da det kom brev fra politiet om at saken han hadde anmeldt ble henlagt, og sier at dette påvirker ham i jobben og at han opplever at det ikke er bra å få slike beskyldninger mot seg.

Politimannen mener vedkommende, som han mener vet godt hva han gjør, burde fått en reaksjon, gjennom forelegg og destruering av materialet som ble brukt til handlingen. I stedet ble saken i slutten av desember henlagt på grunn av manglende kapasitet.

– For motivasjonen som etterforsker er det heller ikke bra. Det forventes at jeg jobber mye for å oppklare saker, men så ser man at slike saker blir henlagt, sier politimannen.

Han legger til at det bør være i politiets interesse å fjerne bilder og innlegg av navngitte polititjenestemenn på sosiale medier når feilaktige og grove beskyldninger fremsettes. Politimannen mener derfor at politiet burde hatt muligheten for å fjerne innlegg som dette.

Alf Magne Nystrøm, hovedverneombud i Sør-Vest.
Alf Magne Nystrøm, hovedverneombud i Sør-Vest.

Han har nå klaget på henleggelsen og venter på behandling av klagen fra Sør-Vest politidistrikt.

Tillitsvalgte ønsker diskusjon om politifolks vern

Alf Magne Nystrøm, hovedverneombud i Sør-Vest politidistrikt, mener det er trist at sjikane og hets får ligge ute på sosiale medier. Han mener det er vanskelig å klandre arbeidsgiver når det ikke finnes klare retningslinjer for hvordan man skal håndtere slike saker.

Erlend Bjørnestad, leder i PF Sør-Vest.
Erlend Bjørnestad, leder i PF Sør-Vest.

– Vi kommer til å ta det opp i AMU (arbeidsmiljøutvalg journ.anm) i Sør-Vest politidistrikt. Men bildet er kanskje større, kanskje gjelder det flere politifolk. Denne saken er henlagt på kapasitet, men dette er kanskje noe som bør tas mer alvorlig enn vi gjør. Du er sårbar i sosiale medier, og når man har navngitte personer bør det kunne gjøres noe med. Vi har nok ikke gode retningslinjer for hvor alvorlig politiet skal ta sånne saker, sier Nystrøm.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Erlend Bjørnestad, støtter hovedverneombudets tilnærming.

– Vi lever i en moderne verden der informasjonen går fort på mange plattformer. Vi bør diskutere om lovgiver bør sørge for et sterkere vern for politifolk som blir utsatt for netthets i alle former, sier Bjørnestad.

For det er ikke første gang det skjer.

– Og det kommer til å skje igjen. Jeg har selv jobbet lørdagskvelder og da blir man filmet hele kvelden. Det blir lagt ut på Youtube og Facebook og andre steder. Kanskje bør vi diskutere om man kan få kraftigere reaksjon i rettssystemet når det tar form som sjikane.

Prøvde å slette innlegget

Anmeldelsen politimannen leverte ble henlagt som følge av manglende kapasitet. Påtaleansvarlig i distriktet hadde ikke mulighet til å begrunne ytterligere mandag.

Stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, Odd Tveit Jørgensen, forteller at det første grepet han foretok seg var å forsøke å slette meldingen som ble lagt ut. Men det har såvidt han vet ikke lyktes.

Politimannen har fått oppfølging gjennom dialog med arbeidsgiver og gjennom normale etterforskningsskritt, men utover det kan ikke Jørgensen kommentere konkrete vurderinger i etterforskningen.

– Kunne politiet hatt retningslinjer for hvordan saker med hets mot politimenn skal behandles?

– Vi har retningslinjer når det gjelder trusler, men ikke ved disse sakene. De vil gå i det normale straffesporet. Det er ikke bra når tjenestemenn blir utsatt for sjikane og det retter seg mot stillingen til vedkommende. Man kunne nok helt klart hatt retningslinjer på disse skene også, og kanskje er det et innspill vi bør ta videre. Det kan også gjelde andre ansatte i politiet, sier Jørgensen.

Han påpeker at sakene skal etterforskes på samme måte som saker som gjelder mann i gata. Loven er lik for alle.

– Ingen skal risikere for å bli utsatt for hets på nett, men det er en forbannelse med sosiale medier. Det kan komme ut falske påstander. I denne saken ser vi jo at folk henger seg på også når det spres. For politifolk kan det påvirke tjenesten. I et miljø kan noe som gjentas ofte nok bli en sannhet, sier stasjonssjef Jørgensen.