Politikompetanse er ettertraktet

Mens politiet opplever en økende mangel på politiutdannetpersonell, oppdager næringslivet egenskaper ved politifolk som gjør dereskompetanse attraktiv.

Publisert Sist oppdatert

Byttet beite: Hans Morten Løvrød (foto: Leif Arne Holm - Adresseavisen)

- Her trives jeg godt, sier rådgiver Hans Morten Løvrød. Dentidligere lensmannsbetjenten smiler, og det har han all mulig grunn til. Ingenovertidsjobbing, og fri til å være sammen med familie og venner påettermiddager, i helger og i høytider. Dette har vært en god overgang. For toår siden søkte han permisjon fra stillingen som politibetjent ved Levangerlensmannskontor. Nå har han tatt beslutningen. 1. november sier han oppstillingen i politiet.

Etter å ha arbeidet 4 - 500 overtidstimer en lang rekke år ikombinasjon med slitsom turnustjeneste og en presset arbeidssituasjon, fant42-åringen at jobben i politiet ikke lenger var attraktiv. Ennå husker hanførste sommeren på lensmannskontoret i Alta. Da arbeidet han 10 av 11 helger!

- Årene i politiet har gitt meg mye. Både gjennom varierteog interessante arbeidsoppgaver, gode kollegaer og nyttige erfaringer. Menetter hvert kom jeg til et punkt hvor jeg ikke taklet å jobbe på natt og soveom dagen. I tillegg opplevde jeg etter hvert at uniformen ikke ga megtilstrekkelig trygghet i gata. Vi var ofte underbemannet, og jeg følte enavmakt i forhold jobben jeg vet jeg skulle ha gjort, men som vi ikke hadderessurser nok til å gjennomføre. Flereganger ble jeg skadet fordi at vi ikke var nok politifolk da vi skulle ryddeopp i slosskamper, sier Løvrød.

Tre ganger har Løvrød vært sykemeldt som følge av fysiskeskader påført av kriminelle. Knekt nese, kraftig forstuelse i håndledd ogkraftige rystelser er fasiten. Løvrød er klar på at når politimannskapeneopplever for svake ressurser i forhold til jobben som skal gjøres, skaper det imye større grad utbrenthet.

- I denne livsfasen klarte ikke politiet å gi en mer stabilarbeidsdag og ønske om spesialisering ved eget tjenestested. Så da jeg blekontaktet av en annen arbeidsgiver som fattet positiv interesse for minkompetanse, var det lett å velge NORSPAR fremfor politiet. Når jeg i tilleggble garantert en minstelønn som oversteg lønnen min i politiet, og med mulighetfor å påvirke denne ytterligere - ble valget enda lettere, forteller Løvrød.

Jeg opplever at politifolk generelt har lav selvtillit iforhold til egen kompetanse, og råder derfor andre til å være mer bevisstkompetansen de innehar. I tillegg bør politilederne bli flinkere til å ivaretasine medarbeidere, for ikke å tape den økende konkurransen med næringslivet.Det er mange arbeidsgivere som er interessert i politifolks kompetanse, sierhan. I dag er den tidligere lensmannsbetjenten ansatt som rådgiver iNORSPAR-kjeden, en bedrift med 65 ansatte fordelt på 14 kontor rundt om iNorge. Arbeidet består i å skreddersy helhetlige løsninger med inntektssikring,lån og sparing for vanlige husholdninger.

- Jeg finner mening i denne jobben fordi jeg er med på åskape trygge økonomiske rammer for våre kunder. Jeg startet selv som kunde iNORSPAR, og hadde en flott opplevelse med kundeprosessen. Dette ga meg og minfamilie trygge økonomiske rammer for fremtiden, og mulighet for å realiserevåre behov. Samtidig fikk vi en spareløsning for fremtiden, som vi ikke troddevar mulig innenfor vår økonomi.

Som rådgiver opp­lever jeg reellinnflytelse på min egenarbeidshverdag, og kort vei til ledelsen - som faktisk lytter til mineinnspill, sier Løvrød fornøyd.

- Våre rådgivere står for kommunikasjonen med kunden, mensNORSPAR har egne fagansvarlige som står for løsningsutvikling.

-

Tillit

og

kommunikasjon

- Våre rådgivere må ha evner til å møte kundene.Forventningene jeg har hatt til de politifolkene jeg har ansatt så langt, harsvart til forventningene og vel så det. Gjennom Politiforum nøler han ikke medå oppfordre interesserte politifolk til å ta kontakt. NORSPAR opplever storvekst, og trenger flere medarbeidere som i tillegg til å beherskekommunikasjon, har høy arbeidsmoral, kan jobbe selvstendig og inngir tillit.

Signalene om en høyere pensjonsalder for politiansatte gjørat poenget med å være lojal mot en livslangt arbeidsforhold til politiet ikkelenger synes veldig sterkt.