Politikere reagerer

Skreddersyr lovverket for Killengreen.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget om å forlenge politidirektørens åremål vekkerreaksjoner.

Sist uke sendte justisminister Knut Storberget ut ethøringsbrev hvor det fremgikk at han ønsket å endre Politiloven for atpolitidirektør Ingelin Killengreen skulle kunne få endret åremålet slik at hunikke må gå av som politidirektør neste år.

Både innad i politiet og på Stortinget vekker dettereaksjoner.

- Etter mitt skjønn bekrefter dette en ting. Ingelin Killengreener statsrådens mest lojale og kollegiale person. Det er klart det er hyggelig åomgi seg med slike mennesker. Jeg hadde i mye større grad ønsket meg enpolitidirektør som er 100 prosent lojal mot politietaten. Hun har en jobb ågjøre for å ivareta egen etat, og ikke gjøre seg tekkelig for statsråden, sierJustiskomiteens medlem JanArild Ellingsen (Frp).

Han har i løpet av sine sju år i Justiskomiteen lagt merketil at hun et fåtall ganger har uttrykt bekymring for politiet.

- Hun har ikke vært kritisk. Jeg skjønner at statsrådenønsker å beholde henne, men jeg er ikke sikker på at det gagner politiet, sierEllingsen.

Ellingsen er kritisk til justisminister Knut Storbergetsmåte å håndtere denne saken på.

- Jeg er overrasket over at statsråden ikke har tatt innoverseg de prinsipper som ble lagt til grunn av Stortinget da saken ble debattert i1999. Innstillingen fra Justiskomiteen var enstemmig. Det er overraskende atStorberget nå vet bedre enn hva Arbeiderpartiets representanter viste daåremålsperioden ble besluttet. Men det er jo litt typisk Storberget dette, å laprinsippene fare så snart han er i posisjon, sier Ellingsen.

­- Det Storberget nå gjør er å verne en arbeidsplass forKillengreen. Og at han vil gå så langt som å gå til et lovendringsforslag for åfå gjort dette er ikke overraskende, men mer bekreftende. Han ønsker åskreddersy lovverket for å holde på sin kjære politidirektør. Hvis det er slikat politiet trenger Killengreen, og at det finnes kun en kandidat, ja da må viforandre loven. Men jeg mener Storberget har et alvorlig problem ved at andrekandidater nå er marginalisert, sier Ellingen.

Dørum: Står fast på tidligere prinsipper

Odd Einar Dørum (V)var den statsråd som fremmet forslaget om opprettelsen av Politidirektoratet,og han var statsråd da Justiskomiteen la frem sitt enstemmige forslag om åopprette Politidirektoratet. Og han husker godt de diskusjoner og prinsippersom da ble lagt til grunn. Han har ikke endret sin prinsipielle tenkning som låtil grunn 1999.

- Når det gjaldtledelsen av Politidirektoratet, gikk vi inn for åremål fordi etpolitidirektorat er i en særstilling ut fra rollen hvor tvangsmakt motinnbyggerne kan utøves. Vi skulle ta hensyn til både kontinuitet og ledelsesmessigfornying, og landet på en åremålsperiode på seks år med mulighet til tre årsforlengelse. Politidirektøren skal kunne sitte lenger enn to stortingsperioder,men ikke så mye lenger. Dette var det enstemmighet om i Justiskomiteen inkludertArbeiderpartiet, og selv har jeg det samme prinsipielle standpunkt i dag.Politidirektoratet var en nykonstruksjon, og vi måtte gjøre sammenligninger medandre land der toppledere ble sittende for lenge, sier tidligere justisministerOdd Einar Dørum.

- Skulle manendre åremålsperioden,burde man gjort dette ved en evaluering og på helt fritt grunnlag. Men sidendebatten er reist, vil jeg understreke at forslaget om å forlenge åremålet avsittende politidirektør ikke kommer fra henne selv, men at initiativet kommerfra statsråden, sier Dørum. Han fremhever samtidig at han kjenner IngelinKillengreen som en ryddig og dyktig leder, og at han var sterkt enig itidligere justisminister Hanne Harlems utnevnelse av Killengreen i 2000, og densenere forlengelsen av åremålet i 2006.

I denne saken har jeget annet syn enn det Justisdepartementet har i dag, og uavhengig av en utmerketperson, er det prinsippene som er viktig. At Storberget nå har inntatt et annetstandpunkt er noe jeg registrerer og ikke er enig i, sier Odd Einar Dørum somfremdeles holder et våkent øye med Justissektoren.

Reaksjoner i politiet

Reaksjoner fra ansattei politiet har overfor Politiforum vært sterkt negative til nyheten omjustisministerens planer. Men så langt er det ingen i politisystemet som selvønsker å fronte kritikken. Hensynet til egen karriere blir i hovedsak brukt somgrunn for å avstå. Justisminister Knut Storberget har ikke besvart Politiforumshenvendelse i saken.