Få politifolk tar foto og fingeravtrykk når de står overfor utlendinger med antatt falske dokumenter.
Få politifolk tar foto og fingeravtrykk når de står overfor utlendinger med antatt falske dokumenter.

– Politifolk vet ikke når de skal ta fingeravtrykk

Politiet bør bli bedre på ID-arbeid, viser en evaluering av ID-arbeidet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I desember avsluttes en stor evaluering av ID-arbeidet i Norge. Under ID-dagen i Oslo fredag presenterte leder for evalueringsprosjektet til Nasjonalt ID-senter, Hanne Tannvik Svendsen, noen av hovedtrekkene i evalueringen.

Blant annet trakk hun fram at den jevne politimann- og kvinne vet for lite om når de skal samle inn informasjon om personer.

– Vi ser at det i en del saker der det skal tas foto og fingeravtrykk, så blir ikke det gjort, sier Svendsen til Politiforum.

Hun mener er viktig at ID-arbeidet prioriteres fra lederne i politiet. Det kan bidra til at politifolk gjør det de skal i slike saker.

– Det handler ikke om at man ikke vil, men om at man ikke vet i hvilke saker man skal gjøre det. Å ta fingeravtrykk og foto er en inngripende ting å gjøre, så blir man usikker lar man ofte være å gjøre det, forteller Svendsen.

Mer enn straffesaker

I evalueringsprosjektets første rapport fra i fjor har Nasjonalt ID-senter gjennomført en spørreundersøkelse blant politifolk i Agder og Oslo politidistrikter. Der kommer det fram at kun rundt én av fire politifolk tar foto og fingeravtrykk ofte eller alltid, når de står overfor en utlending med antatt falske dokumenter.

Kun litt over én av fem sier de har fått opplæring i å kontrollere om ID-dokumenter er ekte.

Svendsen mener det vil være store fordeler ved å ta fingeravtrykk og foto oftere.

– Vi må også lære opp førstelinjen i dette. Tenker man utover den konkrete saken de ansatte jobber med, så ser man at de har en gyllen mulighet til å innhente informasjon fra personen foran dem, sier Svendsen.

Opplysningene kan nemlig brukes senere i andre sammenhenger.

– Det kan være første og siste gang personen er i kontakt med norske myndigheter. Hvis man lærer seg å stille spørsmål, ta fingeravtrykk og bilde og registrerer det, så får man det inn i systemet.

Ønsker ID-arbeid i politiutdanninga

Evalueringen som kommer i desember vil løfte fram flere forslag for å styrke kompetansen og bedre ID-arbeidet.

– Et forslag fra oss er å få ID-arbeidet inn på Politihøgskolen. Da vil man nå svært mange personer som senere skal ut å jobbe med slike saker. Både vi i Nasjonalt ID-senter og Politidirektoratetet har allerede dialog med PHS om ID-arbeid, sier Svendsen.

Også opplæring av folk som allerede er i jobb i ulike politidistrikter er viktig, mener hun.

– Vi har allerede vært ute og lært opp distrikter og utenriksstasjoner. Lærer man opp andrelinjen i distriktere, kan de spre kunnskap videre og lære opp egen etat. Kompetansehevingen er ikke noe man kan få til over natta. Men vi kan fortsette med det vi har gjort til nå. Vi kan snakke sammen og lære opp folk, avslutter Svendsen.