Politifolk frykter flukt fra yrket

Kan bli kaotisk i høst.

Publisert Sist oppdatert

Det kan gå mot en kaotisk høst i politiet. Stor frustrasjonog krisestemning preger etaten, mener fagforeningsleder Arild Sandstøl iRogaland.

- Vi opplever at stadig flere slutter i politiet på grunn av dårliglønn. Også de på toppen i norsk politi begynner å bli bekymret. Bare i vårt distrikt har 20 tjenestemenn sluttet de to siste årene, de flesteav dem i år. De forsvinner blant annet til oljebransjen. Blant annet har en avvåre beste på organisert kriminalitet sagt opp og sluttet. Det er frustrerende,sier Arild Sandstøl,leder i Politiets Fellesforbund i Rogaland politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Han får støtte fra Roger Fjellin, leder PolitietsFellesforbund i Søndre Buskerud, som sier at politifolk vil ha betalt forrisikoen de tar.

- Det er nok mange som ikke tenker på risikoen operative politifolk utsettesfor. Er det en som står der med våpen eller kniv, er det vi som må stoppe ham.Med den risikoen burde politifolk ha en begynnerlønn på minst 400.000 kroner,sier han til Drammens Tidende.
Han innser imidlertid at det utopisk å tro på en begynnerlønn på 400.000 ogkjemper i stedet for et risikotillegg.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som er politietsmotpart i lønnsforhandlingene, sier de har registrert misnøyen blantpolitifolkene, ifølge NT.

- Men lønn er et spørsmål for lønnsoppgjørene, sier kommunikasjonsrådgiver TorAudun Gram i departementet.
Begynnerlønnen for en nyutdannet politibetjent ligger dag på drøye 300.000kroner. Etter 24 år er lønnen 373.000 kroner