IP3-politifolk i Bodø trener under en tidligere øvelse i Bodø.
IP3-politifolk i Bodø trener under en tidligere øvelse i Bodø.

Politifolk bedre skikket til skarpe oppdrag etter nye treningsrutiner

Politiet i Bodø la om IP-treninga. Nå sparer de penger og får bedre forberedte politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Det kan være en selvfølge at politiet som skal være raskt på stedet når det gjelder som mest, er oppdaterte og har øvelser friskt i minne. Men sånn har det ikke alltid vært i politiet.

I Salten politidistrikt gikk det fram til i fjor lenge mellom IP-treningene både for IP4- og IP3-mannskaper. Mannskaper som ikke kunne stille på en samling, fikk rett og slett ikke fikk trent nok timer til å beholde våpengodkjenninga. De som ikke håndterte våpen eller var ute i operativ daglig, IP4-godkjente politifolk som for eksempel jobbet på krimmen, ble fort rustne når det var et halvt år mellom hver gang de trente.

Men så skiftet politiet i Salten tenkemåte. Ildsjelene blant instruktørene i Bodø fikk med ledelsen på å legge IP-treninga inn i turnusen. Nå trener operative politifolk i Salten én dag annenhver uke hele året. Også IP4-godkjente som jobber operativ tjeneste får omtrent like mye som IP3-godkjente politifolk.

– Vi ser at mannskapene er mye bedre på å løse oppdrag. De får mer trygghet i måten de går inn i situasjoner på. Og vi ser også at mannskaper ikke trenger å være redde for å miste godkjenninga hvis de blir syke en dag. Det er bra, for målet er mest mulig gode, operative folk ute i gata, sier Geir Håland, en av instruktørene i Bodø.

Bedre samhandling uavhengig av godkjenning

I Salten politidistrikt trente IP4-mannskapene tidligere bare to ganger i året, gjennom to 3-dagers samlinger. IP3-mannskaper trente noe mer, med ca en trening hver måned.

Geir Håland er instruktør hos politiet i Bodø. Han håper på å beholde dagens treningsregime også i nytt distrikt.
Geir Håland er instruktør hos politiet i Bodø. Han håper på å beholde dagens treningsregime også i nytt distrikt.

IP4-mannskapene som jobber på orden får like mye trening som IP3-godkjente, og oppnår dermed hele 100 timer trening i året. Det gjør dem i tillegg bedre forberedt, dersom de med tiden vil bli IP3-godkjente. Politifolk som sitter på krimmen eller på lensmannskontorene, innkalles noe sjeldnere og oppnår minst sine 48 timer.

– At vi ikke gjør forskjell på de som jobber på orden, gjør at samhandlinga mellom dem er god, uavhengig om de er IP3 eller IP4. I tillegg til dette kommer samtrening for UEH noen dager i året, forklarer Håland.

Salten-politiet har ansatt fire faste instruktører. De deler opp året i sju treningsperioder på seks uker hver, og har trening med mannskaper tre dager i uka. Den enkelte politimann og -kvinne trener én dag per periode.

– De får da treninger fordelt gjennom året. Det er viktig å holde kontinuiteten. Det operative er ferskvare og må trenes jevnlig på gjennom hele året. At vi nå har fire insturktører merker vi ved at vi får en annen drift og et bedre pedagogisk opplegg. Tiden vi ikke bruker på trening, kan vi bruke til å planlegge, forteller Håland.

– Jeg har vært instruktør siden vi hadde trening i to bolker. Nå har vi andre og bedre forutsetninger for å følge opp den enkelte politimann- og kvinne, legger instruktørkollega Frank Are Steindal til.

Sparer tid og ressurser

I tillegg til at politifolk blir bedre skikket operativt, har den nye måten å legge opp treninga på store fordeler administrativt. I stedet for å avgi mannskaper over flere dager, med den følgen at det enten blir hull i beredskapen, kan treninga legges inn i turnusen.

– Med denne organiseringen av IP-treningen har hotellovernattingen for mannskapene gått drastisk ned, nå er det kun de som jobber lengst ute i distriktene som har behov for det. Vi sparer overtid også, forteller Håland.

Instruktørene i Bodø skryter av ledelsen velvilje og bidrag til å få ny trening på plass. Fungerende leder i Salten politidistrikt, Arne Hammer, håper nå at de klarer å videreføre opplegget, tross at Salten nå er slått sammen med Helgeland og deler av Midtre Hålogaland politdistrikter.

– Jeg håper vi klarer å videreføre trening som en del av den faste arbeidsplan. Jeg tror den er kvalitativt bedre og det er lettere å kontrollere økonmien. Det har i mange år vært spilt inn behovet for mer kontinuitet i treninga, og det er ikke noe problem å legge opp til at man får tilstrekkelig samtrening, selv om ordningen er noe mer fragmentert enn tidligere.

Hammer sier det totalt sett er økonmisk gunstig å ha instruktører på fulltid.

– Vi slipper å ta folk ut av tjeneste. Vi kan dedikere instruktører som kan tilegne seg kunnskap, og videreføre til mannskapene, avslutter han.

Se video fra IP3-øvelse i Bodø: