Politihundene blir statseide. Det betyr mindre risiko for den enkelte hundefører, mener justisministeren.
Politihundene blir statseide. Det betyr mindre risiko for den enkelte hundefører, mener justisministeren.

Politiets hunder blir statseide

I dag eies to av tre politihunder av hundeføreren selv. Framtidens hunder skal eies av staten.

Publisert Sist oppdatert

Norske politihunder blir statseide. Det bestemte Politidirektoratet onsdag.

I dag eier hundeførerne selv to av tre politihunder, mens politidistriktene eier den siste tredelen. Denne ordninga, som varierer fra distrikt til distrikt, blir det nå slutt på. Nye hunder i politiet skal nå eies av staten.

– Statseide hunder vil sikre en likere håndtering, og en større forutsigbarhet for arbeidsgiver og hundeførere, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

– Reduserer risikoen for hundeførerne

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier til Politiforum at hundeførerne fortsatt vil spille en viktig rolle i utvelgelse og opplæring av hundene.

– Men det er forhold som kan gjøre at hunder ikke presterer godt nok. Hundeførerne får nå en sikkerhet når de går gjennom opplæringa med hunden.

Maller, schaefere og andre hunder skal nå kjøpes inn av staten. Mindre økonomisk risiko for hundeførerne.
Maller, schaefere og andre hunder skal nå kjøpes inn av staten. Mindre økonomisk risiko for hundeførerne.

Fortsatt vil hundene være hos hundefører, men risikoen for hundeførerne reduseres, sier ministeren.

– At staten skal eie politihundene er risikoreduserende for hundeførerne. Risikoen vil være mindre for dem når man rekrutterer hund som ikke består tester, både økonomisk og tjenestemessig.

At hundene er statseid, kan også åpne for mer samarbeid mellom hundefører og fagleder når det gjelder hva slags hunder som anskaffes. Hvem som skal anskaffe hundene og hvordan ordningen blir i praksis, er opp til Politidirektoratet (POD). POD håper å innføre statseide politihunder i løpet av 2017, i samråd med særorganer, organisasjoner, hundemiljøene og distriktene.

Har vært diskutert i flere tiår

Ingrid Eidstumo, fagkoordinator for hund ved Politihøgskolen, sier PHS nå vil avvente nærmere føringer fra direktoratet på hvordan endringen skal gjennomføres:

– Jeg synes det er positivt at POD har tatt en endelig avgjørelse på dette.

Ifølge Politidirektoratet har man diskutert om politihunder bør være statlig eller privat eide siden 60-tallet. I Sverige og Danmark er hundene statseide, ifølge POD.

– I dag finnes det ikke en enhetlig struktur i politidistriktene når det gjelder rekruttering av personell til hundetjenesten, anskaffelse av hundemateriell eller organisering av tjenesten. De siste årene er det rekruttert rundt 35 hunder per år, opplyser Smedsrud i POD, via direktoratets kommunikasjonsavdeling.

Kostnadene ved statseide hunder er anslått å ligge på samme nivå som ved dagens ordning, ifølge Politidirektoratet.