Politiets Fellesforbund varsler søksmål

LokallagslederBjørn Enge varsler søksmål mot gruppa «Samvirkelaget» som beskyldte en navngittpolitimann for drap og rasisme.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Per Marum og stasjonssjef Ove Sem ble møtt av nærmere 1000 demonstranter i forbindelse med Obiorasaken (foto: Helge Hovin).

I et grundig og vel gjennomdrøftet vedtak har Spesialenhetenfor politisaker valgt å henlegge saken mot fire tjenestemenn ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Nå varsler lokallagslederBjørn Enge søksmål mot gruppa «Samvirkelaget» som beskyldte en navngittpolitimann for drap og rasisme.

- Dette er en tragisk sak. Det er veldig gledelig at vi fåren så entydig konklusjon fra Spesialenheten. Samtidig viser det hvorforferdelig urimelig det er når forståsegpåere og rapband, uten grunn henger utnavngitte politifolk som rasister og drapsmenn. Denne saken sier mye om hvorviktig det er å ha respekt for prosessene når man er oppe i vanskelige saker.Fra Politiets Fellesforbund gleder vi oss nå sammen med våre medlemmer som harfått et så klart vedtak, sier Arne Johannessen, leder av PolitietsFellesforbund. Johannessen er samtidig uhyre kritisk til advokat Abid Q. Raja.

Usmakelig

- Kritikkenfra Raja er direkte u­smakelig. Som bistandsadvokat kjenner han saken. Når hanomtaler saken og det omtalte halsgrepet, så snakker han mot bedre vitende. Mendet ser faktisk ikke ut som om han ser at vi har et rettssystem som fungerer idette landet. Jeg reagerer meget sterkt på at han ikke ser dette. Personlig erjeg glad for at vi i Norge har et system med Spesialenheten som er heltuavhengig av politiet, og som sørger for at alle sider av slike saker bliretterforsket. Raja ser helt ut til å glemme at Spesialenheten består blantannet av eksterne advokater nettopp for å sørge for en upartisk og objektivetterforskning, tordner Johannessen.

Åpner for et større erstatningskrav

Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har gitt leder ArneJohannessen alle fullmakter til å reise erstatningskrav mot bl.a. rappegruppaSamvirkelaget.
- Med detteklare vedtaket fra Spesialenheten har vi et solid grunnlag for eterstatningskrav mot dem som med navn har hengt ut en av våre medlemmer, sierJohannessen.
Lokallagsleder Bjørn Enge i Politiets FellesforbundSør-Trøndelag er krystallklar.
- Påbakgrunn av Spesialenhetens vedtak kommer vi nå til å anlegge erstatningskravmot Samvirkelaget for injurierende og ærekrenkede uttalelser. Vi akseptererikke at våre medlemmer blir hengt ut som drapsmenn og rasister fordi de gjør enjobb. De går inn i uhyre krevende situasjoner som ingen andre i det sivilesamfunn gjør. De har selvsagt det samme krav på å bruke nødverge som andreborgere har. Spesialenheten har fastslått at dette var en helt klarnød­vergesituasjon, sier Enge bestemt.
-Tingretten har vært veldig klar på at denne sangen er ærekrenkende. At dennesangen spilles med politimannens fulle navn, gjør ærekrenkelsene åpenbartstraffbare, sier Enge. Politiets Fellesforbund har allerede kontaktet advokatfor å forberede injuriesøksmål.
Enge er samtidig spørrende til at flere stiller spørsmål vedbruk av mageleie.
- Skal vi bruke fysisk makt, er det å legge vanskeligemennesker på magen en av de sikreste måtene å gjøre det på. Vi har merket ossat saken har reist tvil ved om mageleie bør brukes over lang tid, og at det kanvære nødvendig å se på rutiner i forhold til dette. Hvor lenge politietskalslåss er det ikke politiet som styrer, men den som pågripes, sier Enge.

Han viser til at begrunnelsen for Spesialenhetens vedtakhele tiden viser til at de involverte tjenestemenn inntok en defensiv holdningog at mannen hele tiden kunne avsluttet slåssingen med selv å gi seg.
- Det måendres mye på faktagrunnlaget i denne saken hvis riksadvokaten skal komme tilen annen konklusjon enn det Spesialenheten har gjort, sier Enge.
Han føler segtrygg på at henleggelsen av saken kommer til å bli stående.

Klar nødvergesituasjon

I vedtaket fra Spesialenheten er vitner sitert på atpolitifolkene bad mannen om å fjerne seg frivillig fra stedet, noe han ikkeønsket å etterkomme. Han ble der­etter forklart at han da ville bli tatt ut medmakt, uten at det hjalp. Tjenestemennene tok deretter tak i en arm hver for åføre han ut. «Dette medførte umiddelbart voldsom motstand hos mannen» skriverSpesialenheten i sitt vedtak. Et vitne beskriver mannens reaksjon som en«eksplosjon». Mannen slo «skikkelig knallhardt» skriver Spesialenheten videre.
Politiforum kjenner til at slaget var så hardt at det brakkflere av ribbeinene til en av tjenestemennene.
Med to røslige tjenestemenn, en i armen og med en på ryggen«beveget (mannen) ... seg en del på gulvet i publikumsområdet før alle tre gikkover ende på gulvet. Et vitne uttaler at mannen «danset med politifolkene».Spesialenheten slår fast at det var behov for å anvende stor makt for å fåkontroll og påsatt håndjern, samtidig som sjefen for Spesialenheten fastslår atnår politimannen valgte å bruke et halsgrep for å få kontroll, var det innenfordet som Justisdepartementet tidligere har åpnet for i nødvergesituasjoner.

Spesialenheten siterer fra en tidligere Høyesterettsdom:
«... det er grunn til å understreke at politiet er det organsom kan utøve maktanvendelse overfor borgerne uten at dette uten videre skalføre til strafferettslige reaksjoner. Dette er helt nødvendig for at politietskal utføre sin rolle som ordensvern og det legges generelt til grunn atpolitiet må kunne utøve den makt som anses nødvendig for å få gjennomført tjenesteoppdraget.Vurderingen må skje der og da og det må levnes politiet en forholdsvis romsligramme når man skal vurdere handlingen i ettertid»