FÆRRE: Det kommer langt færre asylsøkere til Norge, og det fører til at politiet ikke klarer å nå Regjeringens måltall. Her fra rekordåret 2015 da ansatte ved grenseovergangen på Storskog i Sør-Varanger forberedte seg på å ta imot enda flere asylsøkere. ARKIVFOTO
FÆRRE: Det kommer langt færre asylsøkere til Norge, og det fører til at politiet ikke klarer å nå Regjeringens måltall. Her fra rekordåret 2015 da ansatte ved grenseovergangen på Storskog i Sør-Varanger forberedte seg på å ta imot enda flere asylsøkere. ARKIVFOTO

Politiet klarer ikke å sende ut 9000 migranter - Listhaug nedjusterer ikke måltallet

Den enkle forklaringen er at færre asylsøkere kommer til Norge.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av 2017 skal politiet tvangsreturnere 9000 migranter fra Norge, ifølge måltall fra Regjeringen. Fram til juli i år har 2825 personer blitt sendt ut, noe som er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I 2016 klarte ikke Politiets utlendingsenhet (PU) å nå samme måltall, og i år kan det se enda vanskeligere ut.

En av årsakene er at det kommer færre asylsøkere til Norge.

− Samlet sett kan det se ut som at vi ikke når årets måltall, sier fungerende sjef i Politiets utlendingsenhet (PU), Bjørn Pettersen.

Likevel står innvandrings- og integreringsministeren fast ved måltallet.

− Vi har et ambisiøst måltall. Vi skal gjøre det vi kan for å få sendt ut så mange som mulig av de som befinner seg i Norge uten lovlig opphold, sier Sylvi Listhaug (FrP).

Men hva er poenget med et mål som politiet ikke klarer å nå?

− Vi kunne ikke vite at asylankomstene skulle bli så lave da vi laget disse tallene. Husk på at i 2015 kom det over 30.000 asylsøkere. Hva som skjer videre i år vet vi jo heller ikke. Vi kan derfor ikke slappe av. Jeg kan love dere at jeg følger tett med på returarbeidet i hvert enkelt distrikt, og jeg forventer fortsatt full gass.

Flere straffede blir uttransportert

Med en strengere asylpolitikk er Listhaug naturlig nok svært fornøyd.

− Det har faktisk ikke kommet færre asylsøkere til Norge noen gang. Det er veldig bra!

PU uttransporterer personer uten lovlig opphold, og to tredjedeler av måltallet er i kategorien bort- og utvisning. Dette er saker som politidistriktene har hovedansvar for, men PU bistår særlig Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt med å gjennomføre utlendingskontroller.

Blant annet ble 15 personer uttransportert i en Frontex-charter til Nigeria i slutten av juni. Åtte av personene var straffedømt i Norge, og alle nektet å samarbeide om å avklare sin egen identitet, ifølge politiet.

Fra januar til juni i år har PU nå uttransportert flere.

I denne perioden ble det uttransportert 1066 straffede personer fra Norge, mot 1031 i samme periode i fjor, ifølge ferske tall.

− For PU er det avgjørende å gjøre vårt for å styrke samfunnssikkerheten, bekjempe kriminalitet og å avklare identitet på ankomne asylsøkere og de med avslag som skal returneres. Vi mener vi har gjort denne jobben minst like bra i år som vi har gjort tidligere år, sier Pettersen.

Med færre asylankomster kan PU prioritere tidkrevende saker, mener Listhaug.

Dette gir oss muligheten til å jobbe med tunge vanskelige retursaker som krever mye ressurser. PU har nå klart å få sendt en av dem som har sittet lengst på Trandum. I tillegg har også flere tunge kriminelle som har kostet det norske samfunnet millioner av kroner blitt sendt ut. Det er klart det sender et viktig signal om at vi aldri gir opp dette arbeidet.

Det at måltallet med stor sannsynlighet ikke blir nådd i 2017 får ingen konsekvenser for PU i 2017, ifølge Listhaug. Neste års budsjett er ikke klart ennå.