POD: Ikke økonomi

Det er i 2012 ikke økonomi for å etablere en tettere integrasjon mellom Indico og politiets fagsystemer, erkjenner Arnfinn Opdal i Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

POD har ikke regnet på kostnaden med å få Indico fullt integrert i politisystemene.

– For å gi et godt svar på dette spørsmålet må det gjennomføres et forprosjekt hvor funksjonelle behov og arbeidsprosesser detaljeres. Et slikt arbeid er ikke gjennomført ennå. Hvilke konsekvenser og kostnader dette vil medføre er derfor ukjent, sier Opdal til Politiforum.

Han viser til at det nå pågår en omfattende og lenge etterlengtet renovering av politiets foreldede IKT-infrastruktur, og at dette vil frigjøre lokale ressurser som i dag brukes på å opprettholde sikker og stabil drift.

– Den samlede prosjektporteføljen og økende driftsutgifter på IKT-området medfører at utviklingen av funksjonalitet i IT-infrastrukturen må skje etappevis. For POD er det viktig at innføring av D#2-løsningen ferdigstilles raskets mulig, samtidig som det har vært viktig å prioritere stabil drift. I tillegg kommer en helt nødvendig utvikling av Straffesaks-programmet, sier Opdal.

Dette innebærer at POD må ta penger fra politiets driftsbudsjett til IKT-investeringen fordi politiet ikke har et eget investeringsbudsjett.

Politiforum erfarer at det har rett og slett ikke vært forsvarlig å trekke mer penger fra politidistriktenes driftsbudsjett for å gjøre D#2 bedre tilpasset politiets behov.