Politidirektoratet ser for seg ni politidistrikter. Se interaktivt kart nederst i saken.
Politidirektoratet ser for seg ni politidistrikter. Se interaktivt kart nederst i saken.

POD går for ni politidistrikter

Politidirektoratet går for at framtidens politi skal bestå av ni politidistrikter og stopper planlagt stabsutdanning i de distriktene som ikke er en del av planen.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet (POD) har foreslått for Justis- og beredskapsdepartementet at Politi-Norge i framtiden skal bestå av ni politidistrikter.

Opprinnelig skal POD etter det Politiforum erfarer ha ønsket ti distrikter, men det endelige antallet ble ni politidistrikter. Med andre ord går POD mest sannsynlig for en revidert versjon av den såkalte «mellommodellen».

– Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet, sier beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad.

SE KART NEDERST I SAKEN FOR Å SE DISTRIKTSINNDELINGEN

Mener POD forskutterer avgjørelser i Stortinget

Bakgrunnen for at antallet nå kommer fram er at stabene i politidistriktene i høst skal på kurs ved Politihøgskolen. Men stabene i Follo politidistrikt, Østfinnmark politidistrikt og Vestfinnmark politidistrikt får ikke delta på kursene.

Begrunnelsen skal være at stabene der ikke er en del av framtidig distriktsstruktur og dermed ikke prioriteres.

– I begrunnelsen for at stabene i Østfinnmark politidistrikt ikke får gå på kurs i høst, kommer det fram at POD ønsker ni politidistrikter, forteller lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Østfinnmark, Odd Børre Evensen.

Han sier han har tilgang til postmottaket og forteller dette fordi han føler ansvar for medlemmene det rammer. Evensen mener POD forskutterer avgjørelser som skal tas av regjeringa og Stortinget, når POD stenger ute distrikter fra kurs fordi de ikke er en del av framtidig politistruktur.

– Det er svært alvorlig dersom de forskutterer inndelinga av politidistriktene. Her kjører POD solo og tar snarveier, i stedet for å være en god modell for distriktene. Det er uheldig, sier Evensen.

Han liker dårlig at de ansatte i distriktet ikke får gå på kurs nå.

– Man vet ikke eksakt hvordan framtidig distriktstruktur blir, og dette hindrer våre medarbeidere muligheten for kompetansepåfyll og personlig utvikling. Dette stenger ute et helt fylke fra oppdatert kunnskap, og hvem sier at Norges største fylke i utstrekning ikke skal ha stabsfunksjoner i framtiden? spør han.

Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark.
Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark.

– Vi er ikke en del av kartet

Politimester i Østfinnmark, Ellen Katrine Hætta, ville ikke svare på om hun vet noe om antall distrikter POD ønsker. Men hun bekrefter at hennes distrikt ikke er en del av planen framover.

– I begrunnelsen for at vi ikke får delta på stabsutdanninga i høst fremkommer det klart at Østfinnmark og Vestfinnmark ikke eksisterer på det fremtidige kartet, sier hun.

– Hva synes du om at staben i distriktet du er politimester i ikke får delta på kurs hos PHS?

– På en måte er det forståelig, med tanke på sammenslåinga av distrikter som er forestående. Ser man for seg et stort distrikt for hele Nord-Norge kan det være fornuftig å spare penger.

Men Hætta er klar på at dette går utover viktig kompetanse for Østfinnmark politidistrikt.

Tekst
Tekst

– De nye distriktene blir ikke en realitet før om en stund. Dette er viktig kompetanse for oss og vi vet ennå ikke hvordan de framtidige stabene ser ut. Vi hører hele tiden at det er viktig å trene stabene. Disse kursene inneholder kunnskap for stabene hos oss, uavhengig hvordan framtiden blir, sier Hætta.

POD forstår PF-lederen

At POD ønsker ni politidistrikter bekreftes altså av beredskapsdirektør Kaare Songstad.

– Dette har vi anbefalt i et skriv til departementet, svarer han.

Songstad sier at avgjørelsen om å utelate tre distrikter fra kurs handler om prioriteringen av rekkefølge.

– Det handler om det mulige utfallet av politireformen og rekkefølgen på hvem som da bør få kurs først. De største distriktene får kurs først. Dersom tidsaspektet rundt reformen blir slik at vi må se må se på kursene på nytt, er det mulig at også de tre distriktene får kurs, forteller beredskapsdirektøren.

– Forskutterer dere Stortingets avgjørelse om antallet distrikter når dere nå utelater bestemte distrikter fra kurs?

– Jeg har forståelse for argumentasjonen til lokallagslederen, men dette er en konsekvens av at vi må bruke ressursene til kurs der vi trenger det først, sier Songstad.

Dette er inndelingen POD ønsker seg

Etter det politiforum erfarer viser kartet under hvordan POD ønsker seg at politidistriktene skal slås sammen. Det er Politiforum som har utarbeidet kartet på bakgrunn av opptegninga av den såkalte «mellommodellen», som var et av alternativene i Politianalysen, minus ett distrikt. Kartet under er en skisse Politiforum har laget og grensene er ikke eksakte.

Klikk på distriktet for å se hvilke av dagens distrikter som inngår i de nye.