I Poiltidirektoratet jobber rundt 240 faste ansatte. I fjor ble en rapport om et varsel mot avdelingsleder Knut Smedsrud overlevert POD.
I Poiltidirektoratet jobber rundt 240 faste ansatte. I fjor ble en rapport om et varsel mot avdelingsleder Knut Smedsrud overlevert POD.

POD: 32 millioner i lederlønninger

Politidirektoratet (POD) har 13 ledere med millionlønn. Fem av dem er seksjonsledere, på nivå tre i organisasjonspyramiden.

Publisert Sist oppdatert

Det viser oppdaterte lønnsopplysninger Politiforum har bedt om innsyn i fra POD.

De totalt 32 lederne i POD - fra politidirektør Odd Reidar Humlegård på toppen, og ned til de 21 seksjonsledere på nivå tre i organisasjonen - har en samlet årslønn på drøyt 32,7 millioner kroner, inkludert tillegg.

Dersom arbeidsgiveravgift og avsetning av feriepenger tas med i beregningen, koster lederne POD over 38 millioner kroner i året.

Humlegård på topp

Øverst troner, ikke overraskende, politidirektør Humlegård med drøyt 1,62 millioner kroner i årslønn - fordelt på en fast lederlønn på 1.307.000 kroner og et månedlig tillegg på 26.433 kroner.

Deretter kommer assisterende politidirektør Vidar Refvik med drøyt 1,35 millioner kroner årlig (fast lederlønn på 1.255.500 pluss årlig jourgodtgjørelse på 101.270 kroner), mens avdelingsdirektør Knut Smedsrud tjener snaut 1,35 millioner kroner årlig (fastlønn på 1.214.200 pluss årlig jourgodtgjørelse på 135.026 kroner).

Både Humlegård, Refvik og Smedsrud tjener dermed mer enn justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som har en årslønn på 1.264.040 - det samme som innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug i samme departement.

Politidirektøren tjener dessuten over 100.000 kroner mer enn statsminister Erna Solberg, som har en årslønn på 1.555.640 kroner.

SE FULLSTENDIG LØNNSOVERSIKT NEDERST I SAKEN

– Realistisk lønnsnivå

Politidirektøren sier POD er avhengige av både å tiltrekke seg nye, og å beholde erfarne medarbeidere og ledere med riktig kompetanse, for å håndtere alt arbeidet som nå er i gang i politiet. Det er med på å påvirke lønnsnivået.

– Vi har i dag medarbeidere og ledere i POD som er rekruttert fra politiet, fra andre deler av offentlig sektor og fra privat sektor. Lønnsnivået er konkurransedyktig og reflekterer lønnsnivået disse medarbeidere har hatt eller kan forvente. Blant avdelingsdirektørene som er ansatt er lønnsnivået videreført fra tidligere, men det er også tilfeller hvor lønnen vi tilbyr er lavere, sier Humlegård til Politiforum.no.

– Hvordan vil du beskrive lønnsnivået i POD?

– Lønnsnivået i POD vil jeg beskrive som realistisk. Dette med tanke på hvilke type oppgaver medarbeiderne er satt til å løse og hvilke krav vi setter til kompetanse og erfaring. Dette er noen av de flinkeste på sine definerte fagfelt, de er ettertraktet i jobbmarkedet, og deres innsats må lønnes i forhold til dett, svarer han.

– For oss har det vært helt nødvendig å få denne ekspertisen på plass i POD. Jeg er veldig glad for at deres kunnskap nå kommer hele etaten til gode. Vi begynner også å se gode resultater av de siste års arbeid og får mange gode tilbakemeldinger på at det nå er bedre faglig ledelse og styring av viktige utviklingsområder.

Opptil 200.000 kroner mer

Politiforum har også foretatt en gjennomgang av stillingsutlysningene for 15 seksjonslederstillinger i POD siden 2013. Ti av seksjonslederne som fikk jobbene, har i dag en lønn som er høyere enn lønnsrammen som ble forespeilet i stillingsutlysningen.

De fleste seksjonslederstillingene ble lyst ut med åpning for lønnstrinn 76-86, med understreking om at lønn «fastsettes etter kvalifikasjoner», og at for «spesielt kvalifiserte søkere kan annen lønn avtales».

Flere av personene som fikk disse stillingene, har i dag lønnstrinn 86 til 95 - opptil 200.000 kroner mer i årslønn enn det høyeste lønnstrinnet i stillingsannonsen.

– At lønningene i POD øker reflekterer i stor grad det markedet vi opererer i. Lønninger og eventuelle lønnsjusteringer speiler både PODs strategiske retning og det konkurransepregede markedet som nå eksisterer. Statens retningslinjer for lønn er til enhver tid førende for hva vi tilbyr våre medarbeidere, understreker Humlegård.

Tjener best som ny

Politidirektøren viser til at mange av PODs ledere og medarbeidere styrer store og kompliserte prosjekter, noe som fordrer «solid erfaring fra liknende arbeid». Mye av dette er kompetanse POD ikke har hatt tidligere, sier han.

– I konkurransen om de gode hodene, er jeg glad for at høyt kompetente medarbeidere har sagt ja til å jobbe i POD, selv om enkelte faktisk har gått noe ned i lønn. Mange av de som nå jobber hos oss er attraktive i stillinger både i offentlig og privat sektor. Den samlede kompetansen ledere og medarbeidere nå besitter er bedre enn noen gang og er helt nødvendig i arbeidet med å styre og lede utviklingen av politiet.

Oversikten over lønna til seksjonslederne i POD, viser også at seksjonslederne som har blitt ansatt etter at Humlegård tiltrådte som politidirektør, har et langt høyere lønnsnivå enn de som jobbet der da han kom inn i direktoratet.

Politiforums beregninger viser at en «ny» seksjonsleder i snitt tjener 140.000 kroner mer i året enn en «gammel». Og den dårligst lønnede seksjonslederen tjener 370.000 kroner mindre enn den best lønnede.

– Utilsiktede lønnsforskjeller er noe vi kontinuerlig jobber med og vil bli justert i ordinære lønnsoppgjør. Men det vil fortsatt være forskjeller i lønnsnivået avhengig av egen kompetanse, rolle og hva som er konkurransedyktig lønn utenfor politiet. De høyest lønnede har videreført tilsvarende lønnsnivå fra tilsvarende stillinger i samme bransje, sier Humlegård om den saken.

På spørsmålet om hvorfor en direktoratsleder tjener nesten 400.000 kroner mer enn standard ministerlønn og 100.000 kroner mer enn statsministeren, svarer Humlegård følgende:

– Politidirektøren lønnes i statens lederlønnordning og er innplassert i kategori med tilsvarende stillinger i staten og lønnen fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Slik fordeler lønna seg

Her er lønnsoversikten for alle PODs 32 ledere, fra seksjonsnivå og opp, samt for statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og justiskomiteens leder Hadia Tajik. Politiforum har valgt å anonymisere lederne på seksjonsnivå.