Politiet har til nå hatt ladd våpen under den midlertidige bevæpningen. Det blir det slutt på, er det nå bestemt.

PHS: – Vi anbefalte ikke den nye modellen

Politihøgskolen sa ifra til POD at de mente løsningen som nå er bestemt ikke er god nok, men POD gikk imot de faglige innspillene PHS kom med.

Publisert Sist oppdatert

På veien fram mot fornyingen av den midlertidige bevæpningen ble Politihøgskolen involvert av Politidirektoratet for å komme med innspill til ulike alternativer for hvordan politifolk kunne bære våpen.

Det endte med at magasinet ikke skulle sitte i våpenet, men den avgjørelsen tok POD uten støtte fra fagmiljøet på Politihøgskolen. Det bekrefter seksjonssjef for operativ seksjon ved PHS, Eirik Rosø, overfor Politiforum.

– PHS har vært involvert i hele prosessen, på den måten at vi har kommet med faglige innspill for og i mot ulike bevæpningsmodeller. Vi anbefalte ikke den modellen POD kom fram til, sier Rosø.

Rosø understreker at det ligger mange krevende avveininger til grunn for avgjørelsen, at PHS har forståelse for dette og at de nå tar beslutningen til etterretning.

Ladd våpen best egnet til trusselsituasjonen

Til grunn for PHS sine råd til POD ligger terrortrusselen mot militært personell og politifolk. I en slik situasjon er ikke våpen i hylster og ammunisjonen i beltet å foretrekke, mener PHS.

– Vi mener modellen ikke er egnet for å møte trusselvurderingen. Grunnen er at det i de akutte, tidskritiske hendelsene med angrep mot tjenestepersoner fra kort hold, vil ta for lang tid. Dette har vi gitt våre vurderinger på til direktoratet. Det er direktoratet som likevel har valgt denne ordningen.

I går sa beredskapsdirektør Kaare Songstad på Debatten på NRK at det kunne ta tre til fire sekunder ekstra med den nye bevæpningsmodellen. PHS har ikke forsket på dette.

– Men når man står i en helt akutt situasjon, så tar det tid å se hva som skjer, å oppfatte hva som skjer og å bestemme seg for en handling. Prosessen tar tid. Og det tar tid å trekke våpenet. Grunnen til at vi sier at modellen ikke er egna, er at hvis man skal legge på lading i tillegg, så er det ikke tid til det i ekstremtilfellene, sier Rosø.

Modellen med ladd våpen, som Rosø omtaler som midlertidig fremskutt lagring, er best for å svare på eventuelle terrorangrep i den aktuelle trusselsituasjonen, mener PHS.

Skal se på opplæringen

I går satt Politihøgskolen i oppfølgingsmøter med Politidirektoratet for å se på veien framover, etter at bevæpningsmodellen ble bestemt endret onsdag. POD har nå bedt PHS se på om det er behov for annen opplæring i forbindelse med ny bevæpningsmodell. Vurderingen fra PHS skal gjøres innen kort tid.

– Vi mener polititjenestepersonene i Norge har god grunnutdanning og vedlikeholdstrening til å bære våpen. Først og fremst skal norsk politi løse oppdrag uten våpen, med minst mulig bruk av makt, men vi er godt forberedt på bevæpningssituasjoner også. Siden 2007 har Politihøgskolen doblet antall treningstimer med ett- og tohåndsvåpen i grunnutdanningen. Vi ligger helt på topp i nordisk sammenheng når det gjelder trening med våpen, sier Rosø.

Han påpeker også at snart et år med midlertidig bevæpning har økt bevisstheten i politikorpset. Man skal ikke undervudere at bevæpningen har gitt trening i praksis, mener seksjonssjefen.

– Effekten er et høyere bevissthetsnivå når det kommer til dette. Politifolk har fått en helt annen mengdetrening i lading og nedspenning av våpen. Til grunn for all vår våpenbehandling ligger trygghet og sikkerhet. Vi fokuserer all våpentreningen rundt sikker våpenbehandling, både for egne mannskaper og for tredjeperson. Dette gjelder uavhengig av valgte modeller for bevæpning. Derfor har vi også sikringsmekanismer på flere nivåer. For eksempel skal man foreta et kontrollert avtrekk når man tar ut ammunisjonen etter endt oppdrag. I hovedsak er vådeskuddene vi har sett slike kontrollerte avtrekk i ufarlig retning, forklarer Rosø.

Powered by Labrador CMS