De fleste av delegatene på landsmøtet til Politiets Fellesforbund i Molde stemte for at PF skal jobbe for generell bevæpning av norsk politi.
De fleste av delegatene på landsmøtet til Politiets Fellesforbund i Molde stemte for at PF skal jobbe for generell bevæpning av norsk politi.

PF sier ja til bevæpning av politiet

Et flertall under landsmøtet til Politiets Fellesforbund svarte ja til generell bevæpning for det norske politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart etter at den engasjerte debatten kulminerte med avstemningen torsdag formiddag. Der svarte 71 ja til generell bevæpning, mens 53 gikk mot.

Vedtaket fra landsmøtet sier nå at «PF skal jobbe for en generell bevæpning for norsk politi».

Dette var mot innstillingen fra forbundsstyret, om at norsk politi fortsatt skulle være ubevæpnet.

- Nå har bevegelsen min sluttet, nå skal jeg kjempe for flertallets beslutning. Gratulerer med vedtaket, jeg er klar til å kjempe for det, sa Arne Johannessen etter vedtaket.

- Nå har landsmøtet i PF gjort et historisk vedtak. Denne debatten har eksistert i Norge siden 20-tallet, så sånn sett kan en si at det var på tide.

Dro ut i tid

Debatten begynte allerede onsdag ettermiddag, men det ble snart klart at landsmøtet ikke ville rekke å konkludere før møtedagen var over.

Forbundsstyremedlem Ernst Olav Lunde fra Agder la fram forbundsstyreflertallets argumenter i sin innledning.

- Jeg velger se på problemstillingen utifra større perspektiv: Hva slags politi skal vi ha? Hvilke verdier skal politiet være tuftet på? Det er så langt ingenting i rapporten som gjort jeg skiftet mening. Jeg er fortsatt mot generelt bevæpnet politi, sa Lunde.

Deretter la en rekke av bevæpningstilhengerne fram sine argumenter for landsmøtet.

- Utfra en helhetsvurdering, er jeg ikke i tvil om at det rette vedtaket på dette landsmøtet er at «PF skal jobbe for en generell bevæpning for norsk politi», understreket Sigve Bolstad, leder i Oslo politiforening og i det PF-utnevnte bevæpningsutvalget.

- Hendelsesstyrt

Bolstad var en av mindretallet da åtte av to personer i PFs forbundsstyre instilte på et nei til generell bevæpning i forkant av landsmøtet. Den andre var Per Øyvind Skogmo fra PF Troms.

- Situasjoner er ofte hendelsesstyrt, vi vet ofte ikke hva som skjer. Det er greit hvis vi vet nok til å bevæpne oss før oppdraget, men hvis vi ikke har fått nok informasjon, så går vi til det samme oppdraget ubevæpnet. Så må vi bevæpne oss. Hvordan opplever publikum det da når vi trekker oss ut av en farlig situasjon? spurte Skogmo i sitt innlegg.

Unn Alma Skatvold fra Østfold, er også en del av forbundsstyret, men hun var ikke til stede da innstillingen fra forbundsstyret ble vedtatt.

Skatvold understreket fra talerstolen at hun stemte nei i PFs bevæpningsundersøkelse fra 2011 og i år.

- Men en søvnløs natt for litt siden, begynte jeg å tenke på hvorfor jeg svarte nei. Jeg begynte å argumentere med meg selv. For meg holdt ikke lenger nei-argumentene mine mål. Derfor stemmer jeg ja til generell bevæpning av norsk politi, sa hun.

Skatvold mener spørsmålet ikke er om politiet blir bevæpnet, men når.

- Da spør jeg: Når er når? Dette skjer ikke i morgen. Dette tar tid.

Kritiserte sendrektighet

Mange av landsmøtedeltakerne som entret talerstolen var for generell bevæpning, men flere skisserte også alternative løsninger.

I PF Hordaland, hvor flertallet var mot generell bevæpning, ble det i stedet ønsket en utvidelse av ordningen med framskutt lagring av våpen - med både enhåndsvåpen og tohåndsvåpen i alle patruljebiler.

Samtidig kom mange med kritikk av Politidirektoratets og Justisdepartementets sendrektighet med å behandle PFs krav som ble vedtatt under bevæpningsdebatten fra landsmøtet i 2011:

  • Våpeninstruksen kreves endret i tråd med saksunderlaget. Det skal brukes kjønnsnøytrale betegnelser.
  • Arbeidsgiver må pålegge samtlige politidistrikt og særorgan å innføre fremskutt lagring av skytevåpen. Dette innebærer at alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som brukes i operativ tjeneste herunder reservetjeneste skal tilrettelegges for lagring av tjenestevåpen, også tohåndsvåpen der dette er fysisk mulig.
  • Alle i operativ tjeneste med våpengodkjenning må snarest få personlige våpen.
  • Arbeidsgiver må straks iverksette mer og bedre opplæring/trening for operativt mannskap.
  • Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av «mindre dødelig våpen» (som elektrovåpen).
  • Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen må endres i tråd med saksunderlaget.
  • Arbeidsgiver må øke kvantiteten og kvaliteten av våpenopplæringen ved PHS.

Et enstemmig landsmøte vedtok derfor også punkt to i bevæpningsdebatten:

Forbundsstyret viser til fjorårets landsmøtevedtak i saken. Det er svært viktig å få en rask avklaring fra POD og Justisdepartementet på våre krav.