PF ber om bred involvering

Politianalysen kommer seks år etter at Politiets Fellesforbund (PF) krevde en politistudie etter mal av forsvarsstudien.

Publisert Sist oppdatert

Fungerende PF-leder Sigve Bolstad er positiv til den brede gjennomgangen som nå foretas av politiet.

− Fra vår side ønsker vi et best mulig politi til beste for publikum. Hvis gjennomgangen som nå foregår er positiv for utviklingen av politiet, er dette bra, sier Bolstad.

Han presiserer at det for PF er viktig for framtiden å sikre et lokalt forankret politi og en god hverdagsberedskap.

− Vi er opptatt av kompetanse og høy kvalitet på de produktene politiet leverer. Det innebærer en god personalpolitikk med en tydelig ledelse der man også blir verdsatt som ansatt i politi- og lensmannsetaten. En god lønnsutvikling er viktig for å sikre god kompetansetilgang til de krevende oppgavene politiet skal utføre, sier Bolstad.

Etter 22. juli har det blitt gjort endringer i politiet, særlig på sentral beredskap, uten at det har skjedd vesentlige endringer ute i politidistriktene der den lokale beredskapen ivaretas.

– Vi mener at et lokalt forankret politi med en god hverdagsberedskap må på plass før en ser på eventuelle strukturelle endringer. Folk er opptatt av at det skal være politi der folk bor. Jeg vil minne om at det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge, og vil advare mot at det gjøres strukturelle endinger av politiet før det blir gjennomført analyser for å finne ut hvordan politiet best mulig kan være tilstede for publikum, sier Bolstad.

Han ber politianalysen tar seg tid til en bred involvering, slik at forslagene til endring ikke går for raskt frem.

– Samtidig er jeg glad vi nå får denne gjennomgangen av politiet, og at eksterne krefter ser på hvordan ressursene i politiet blir brukt. Vi fra vår side er åpne for at ting kan gjøres anderledes og bedre, sier Bolstad.