PDMT vil overta hele bilparken

Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) vil overta ansvaret for hele den norske politibilparken, og leie ut bilene til politiet.

Publisert Sist oppdatert

­PDMT ser for seg at politidistrikter og særorganer i stedet for å eie og koste sine egne kjøretøyer, i fremtiden skal leie biler av PDMT.

Politiet vil til en hver tid ha disponible og funksjonelle biler med en slik ordning, og i tillegg spare mye penger, hevder PDMT.

Kjempedyrt

I dag har PDMT ansvar for inngåelse av bilavtalene. En Passat eller Vito kan i dag bestilles på nett. Det er blitt enklere for politidistrikter og særorganer – men ikke billig:

Den dyreste utgaven av Passat (med 300 HK) koster i dag én million kroner – hvorav en avgiftskåt stat grafser til seg 436.000 kroner i engangsavgift.

– Vi arbeider nå aktivt for å få fjernet engangsavgiften på politibiler, sier avdelingsdirektør Jan Westbye i PDMT til Politiforum.

Han ser for seg at PDMT både skal ha ansvar for innkjøp og vedlikehold av den norske politibilparken i fremtiden. Det vil også bety slutten på at man kun kjøper inn én type personbil og én type maje.

Bilparken vil i stedet bli tilpasset behovet, enten det dreier seg om administrasjonsbiler, utrykningsbiler eller spesialkjøretøyer.

– Leieperiodene kan settes til fire-fem år, men også for en kortere periode. Leieprisene fastsettes til selvkost for PDMT, påpeker Westbye.

Erstatningsbiler

Planene legges nå frem for Politidirektoratet og flere politidistrikter.

– En utfordring er at PDMT må få fristilt midler fra politidistriktene ved oppstarten av en slik bilordning. Forslaget er formulert slik at vi ikke trenger å vente på ny bilanskaffelse for å sette i gang, men kan kjøpe inn biler på nåværende avtale og leie disse ut til etaten. Vi kan altså komme i gang nær sagt umiddelbart, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT.

PDMTs bilpool vil ved skader og reparasjoner sørge for å ha erstatningsbiler klare, forklarer Westbye. Selv samtlige verkstedavtaler vil PDMT ta seg av.

– Leie av biler gir økonomisk forutsigbarhet for distriktene, mer fleksibilitet og betydelige administrative besparelser. For PDMT vil ordningen sikre mer forutsigbar flåtestyring og bedre dialog med leverandørene, sier Westbye.

Ny bilordning kan tvinge seg på når fremtidens store studentkull kommer ut i tjeneste og gir stadig økte ressursbehov for landets politidistrikter.

I dag er ikke politiet godt rustet til å sende flere ut i patrulje – til det mangler kjøretøyer.

Som Politiforum tidligere har omtalt, kjører flere politidistrikter rundt i patruljebiler men en kilometerstand man gjerne finner på tilårskomne østeuropeiske sirkusbiler.