PDMT: - Ikke akseptabelt

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) vil ikke dekke utgiftene med ettermontering av tilleggsvarmere.

Publisert Sist oppdatert

I politiets kravspesifikasjon er det et krav om at varmeanlegget skal kunne opprettholde en temperatur på minimum 20 grader ved en utetemperatur ned til –30 grader.

Nei, det er ikke akseptabelt, svarer kommunikasjonsdirektør Espen Stai ved Politiets Data – og materielltjeneste i en e-post når Politiforum forholder han målingene fra UP-bilen i Gudbrandsdalen.

– Hvorfor valgte PDMT å ikke ta med tilleggsvarmer i kravspesifikasjonen?

– PDMTs oppgave er å sette mest mulig funksjonelle krav. Det er opptil tilbyder å finne de praktiske løsningene for å innfri kravene.

Viser til Møller

– Hva ville det hatt å si for anbudsrunden om kostnad med å kjøpe biler med tilleggsvarmer var tatt med i anbudet? (Vi får opplyst at en tilleggsvarmer kommer på rundt 20-25.000 kroner ferdig ettermontert) Hadde Passat fremdeles vært det foretrukne merket?

– PDMT foretrekker ikke noe merke fremfor et annet. Kravene skal tilfredsstilles uavhengig av valgt teknikk.

– Vil PDMT dekke utgiften med å få ettermontert tilleggsvarmer i de Passatene som er levert fra 2010 modellen?

– Nei.

– Hvor mange VW passat av aktuell modell er levert politiet uten tilleggsvarmer?

– Dette spørsmålet må rettes til Møller, svarer Stai.

Ikke svar fra leverandør

Harald A. Møller opplyser de at de er kjent med problemstillingen, men de vil ikke svare på hvem som skal betale for å få bilene varme nok.

De vil heller ikke opplyse om hvor mange biler som er levert av den aktuelle modellen.

– Vi svarer PDMT hvis de spør, sier informasjonsansvarlig Jan Erik Haugen hos Møller.

Politiforum stilte i tillegg følgende spørsmål til PDMT, men uten å få svar:

1. Hva vil PDMT gjøre når det nå fremkommer at det er en rekke politibiler som ikke klarer å opprettholde kravet om tilstrekkelig varme i kupeene?

2. Er dette å betrakte som brudd på anbudet som er gitt?

3. Vil PDMT søke erstatning hos billeverandøren når Passat nå viser seg å ikke klare kravet som er stilt til varme i kupeen?

4. Hvor mange biler er levert av denne typen?