Ordføreren er bekymra. Nå ber hun om møte med politidirektøren.

Ordføreren i Salangen vil møte Odd Reidar Humlegård for å fortelle hva hun mener.

Publisert Sist oppdatert

Det er ordføreren i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo, som nå ber politidirektør Odd Reidar Humlegård om et møte.

Hun mener kommunen ikke har blitt inkludert nok i prosessen rundt politireformen i Troms politidistrikt. Og hun er bekymret for Politidirektoratets (POD) tolkning av innholdet i tjenestestedene.

Så langt har POD bestemt seg for å ikke kreve mer enn mottak av anmeldelser og åpningstid et par dager i uka for framtidens lensmannskontorer.

– Som ordfører bekymrede dette meg i sterk grad. Saken er løftet politisk, men parallelt ønsker jeg å møte Politidirektøren for å understreke alvoret i å innføre en reform uten reell prosessen, sier Prestbakmo.

KOMMENTAR: Gi oss noen ord vi forstår

– Kjører over innholdet i stortingsvedtaket

Politiforum skrev forrige uke at det er langt fra sikkert at det Justis- og beredskapsdepartementet lister opp som oppgavene til tjenestestedene, vil løses på de enkelte tjenestestedene. Dette fikk blant annet regionslensmann Andreas Nilsen til å lure på hva innholdet i de kommende tjenestestedene vil være. Og det lurer også ordfører Prestbakmo på.

I et brev til justiskomiteen på Stortinget, skriver hun at direktoratet har overkjørt innholdet i Stortingets vedtak. Til politidirektør Humlegård sier hun at hun ikke trenger lang tid for å si hva hun mener til ham.

– Jeg er innstilt på å møte på kort varsel, og trenger ikke lang tid til å formidle mitt budskap, skriver hun.

Får møte Frede Hermansen

Overfor Politiforum opplyser ordføreren i dag at hun har fått positiv respons fra POD. Onsdag 5. januar er hun invitert til direktoratet, hvor hun får møte avdelingsdirektør for strategi og virksomhetsstyring, Frede Hermansen, og seksjonssjef Hans Bakke - to personer med ansvar for å følge opp politireformen.

- Jeg forventer ikke at POD snur, men det blir interessant å høre hvordan de betrakter egne prosesskrav opp mot faktiske aktiviteter i lokale prosesser, sier Prestbakmo til Politiforum.

Hun understreker samtidig at ingenting er hugget i stein.

- Jeg mener fortsatt at justiskomiteen og Stortinget ikke kan akseptere slik oppfølging av egne vedtak. Hva skal vi da med folkevalgte, hvis vedtatte formuleringer, bestillinger og beskrivelser blir kun for syns skyld? En reform må forbedre. En reform kan ikke være for reformens skyld.