Ordfører Knut Espeland (KrF) i Spydeberg kommune.
Ordfører Knut Espeland (KrF) i Spydeberg kommune.

Ordfører om Follo-sentralisering: – Uryddig

Ordfører Knut Espeland (KrF) i Spydeberg kommune sier han støtter politimester Arne Jørgen Olafsen fullt ut.

Publisert Sist oppdatert

Espeland ble informert om saken gjennom et brev Olafsen sendte til alle berørte ordførere i januar.

– Slik jeg leser Olafsen, er han sterkt uenig i nedbyggingen av utlendingsforvaltningen i Askim. Jeg støtter Olafsen fullt ut. Ut ifra de erfaringene vi har hatt så langt, er det viktig å opprettholde denne tjenesten i Askim, sier Espeland til Politiforum.

KrF-ordføreren sier at det med bakgrunn fra den erfaringen de har, og intensjonen i regjeringsvedtaket om omorganiseringen av Follo-politiet, er klare forventninger hos dem at utlendingsforvaltningen videreføres som i dag.

– Skal denne endringen gjøres, må den gjøres gjennom en inkluderende prosess. Da må kommunene i Indre Østfold få lov til å uttale seg som grunnlag for en beslutning. Dette blir en belastning for alle disse menneskene som nå skal reise lengre, sier Espeland.

Bred høringsprosess

I 2014 ekspederte utlendingsforvaltningen på Askim politistasjon 2700 avtalte besøk og 30 utvisningssaker. I tillegg kommer henvendelser per telefon og e-post, som ikke statistikkføres.

– Det viser at det er stor etterspørsel etter tjenesten på Askim politistasjon. Politistasjonen har også utført tjenesten på en særdeles tilfredsstillende måte, påpeker ordføreren.

Han sier at dersom en sentralisering skulle vurderes, så måtte de samfunnsmessige gevinstene overgå de samfunnsmessige ulempene.

– Som beslutningsgrunnlag for dette, er det min minste forventning at en får en virkelig kartlegging av de samfunnsmessige konsekvensene av dette. Men jeg har ikke sett de sammenstillingene.

– Frykter du at dette kan være starten på en ytterligere sentralisering av andre tjenester fra Askim til Ski?

– Det var en bred høringsprosess knyttet til Follo politidistrikt som prøveprosjekt for reform. Det var en lang prosess med stor grad av medvirkning, hvor vi fikk en konklusjon vi i utgangspunktet var uenige i, om å legge ned lensmannskontorer. Det var likevel mye positivt, men med noen utfordringer, svarer Espeland.

Avgjørende funksjon

I forkant av den kommende politireformen, forventer ordføreren samme grad av påvirkning.

– Da blir det veldig uryddig om en forsøker å delsentralisere tjenester. Alle sentraliseringsforslag må behandles i reformen, og ikke tas stykkevis og delt, understreker Espeland.

– Hvor viktig er det å beholde politistasjonen i Askim?

– Den har en helt avgjørende funksjon. Vi har vært en pilot på avvikling av lensmannskontorer, som har positive sider når det kommer til total ressursutnyttelse, og negative sider med en krevende struktur opp mot forebyggende arbeid, svarer Espeland, og fortsetter:

– Skulle vi få en politistasjon ytterligere lengre unna som skal dekke enda flere kommuner, vil det forebyggende bli enda mer distansert fra lokalsamfunnet. Det er en utenkelig tanke å akseptere at Askim politistasjon skulle stå for fall.