Operativ snittalder: 46,5 år

Molde politistasjon har ikke ansatt nye polititjenestemenn på flere år. Nå nærmer gjennom-snittsalderen seg 50 år.

Publisert Sist oppdatert

Den økonomiske situasjonen gir seg flere utslag i Molde. Manglende ressurser til nyansettelser, gjør at arbeidsstokken eldes raskt.

I dag er gjennomsnittsalderen for de operativt ansatte ved stasjonen på hele 46,5 år.

– Det er en veldig høy gjennomsnittsalder. Jeg trener mye, men merker det selv når jeg havner i håndgemeng med 20-åringer, sier hovedverneombud Tor Inge Løkhaug (48).

– Det er tøft å være politi i et lite distrikt når du nærmer deg 50 år, fortsetter han.

– Skulle du gjerne sett flere yngre polititjenestemenn på stasjonen?

– Ja. Og der er vi heldig stilt, for det er ikke rekrutteringsproblemer her i byen. Men vi har ingen faste stillinger å tilby, svarer han.

Løkhaug sier det ikke er ansatt nye polititjenestemenn på flere år, mens det samtidig er flere som har gått av med pensjon.

– Så i praksis har vi en nedbemanning. I Nordmøre og Romsdal politidistrikt som helhet, er vi nok på den laveste bemanningen i forhold til å opprettholde beredskapen.

En stor utfordring med lav bemanning og høy gjennomsnittsalder, er IP-god-kjenningen til mannskapet, slik at det til enhver tid er nok våpengodkjente IP4-mannskaper på stasjonen.

– Tilbakemeldingene er at mange sliter med å holde seg på IP4-nivå. I perioder er det ikke nok IP4-mannskaper, sier Løkhaug.

– Det er dessverre også en tendens til at vi har en del langtidssykmeldinger fra folk som er utbrente.